Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E6 trafikplats Vellinge - Petersborg, kapacitetsåtgärder

Vi utreder möjligheten att öka kapaciteten mellan trafikplats Vellinge och Petersborg för en smidigare resa.

Trafikverket utreder möjligheten att utföra kapacitetshöjande åtgärder mellan trafikplats Vellinge Norra och Petersborg för att öka framkomligheten för busstrafiken i riktning mot Malmö, vilket också kommer ge en positiv effekt på gods – och biltrafiken. Projektet är en del av ett större åtgärdspaket för en förbättrad kollektivtrafik mellan Malmö – Falsterbonäset.

Varför behöver vi öka kapaciteten?

E6/E22 mellan trafikplats Vellinge och Petersborg är en hårt belastad sträcka som är central för människor och näringsliv – både lokalt, regionalt och nationellt. När vägen är som mest belastad förekommer köer som påverkar både tillgänglighet, tillförlitlighet och trafiksäkerhet för kollektiv – och biltrafik samt tunga transporter. 

Läget är som mest ansträngt i norrgående riktning vid tidpunkter när trafiken från färjeanlöp i Trelleborg ansluter till E6/E22. Den stora trafikmängden bidrar också till att framkomligheten för bil- och busspendlare som färdas i stråket Malmö-Falsterbonäset påverkas.

I fliken Frågor och svar har vi besvarat de vanligast förekommande frågorna om åtgärden.

Vad utreder vi? 

Trafikverket utreder möjlilgheten att utföra kapacitetshöjande åtgärder, i form av ett extra körfält för samtliga trafikslag i norrgående riktning mot Malmö mellan Trafikplats Vellinge Norra och Petersborg. Den ökade kapaciteten skulle innebära att vi skapar mer plats i vägnätet och minskar också därför störningar.

Vad skulle effekten bli?

En begränsad utbyggnad av E6 ger stora vinster för resor och transporter. Åtgärden planeras med huvudfokus på att busstrafik i riktning mot Malmö ska ha mycket god framkomlighet, vilket även kommer att ge en positiv effekt på den övriga trafiken. När vi har byggt klart kommer busstrafiken att ha bättre förutsättningar för att komma fram enligt tidtabell. Åtgärden bidrar även till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras. 

Förändringen bedöms också ge en positiv effekt på den nationella och internationella godstrafiken. Den tunga trafiken behöver inte byta körfält och kan köra i det nya när den ska vidare på Yttre ringvägen, smidigare transporter resulterar i mer förutsägbara leveranstider. Dessutom kommer den lokala och regionala biltrafiken att uppleva ett smidigare trafikflöde med färre stopp längs med sträckan. 

Det extra körfältet på E6 i kombination med infört omkörningsförbud för lastbilar och planerade åtgärder, som ligger utanför detta projekt, så som kövarningssystem, digitala meddelandeskyltar och kompletterande trafikkameror gör att hastigheter kan anpassas och trafikflödet förbättras. Samhällsviktiga funktioner så som räddningstjänst och polis är också beroende av E6 och behöver kunna ta sig fram vid akuta händelser. Dessa tekniska lösningar gör det möjligt att skapa sig en bild av trafiksituationen och avgöra eventuellt räddningsbehov.

Det extra körfältet är en del av ett större åtgärdspaket för en förbättrad kollektivtrafik mellan Malmö och Falsterbonäset. Alla planerade förbättringar i stråket får effekt först när åtgärderna har genomförts samlat och bör inte ses isolerat, åtgärd för åtgärd.