Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E6 Trelleborg-Malmö, kollektivåtgärder Vellinge-Petersborg

Vi utreder möjligheten att öka kapaciteten mellan trafikplats Vellinge Norra och Petersborg för en smidigare resa.

Vad vi utreder 

Trafikverket utreder möjligheten att bygga ett tredje körfält för samtliga trafikslag på E6 mellan trafikplats Vellinge Norra och Petersborg för att öka framkomligheten för busstrafiken i norrgående riktning mot Malmö, vilket också kommer ge en positiv effekt på gods- och biltrafiken. 

Den ökade kapaciteten innebär att vi skapar mer plats i vägnätet och trafiken, minskar störningar och underlättar framtida behov av kollektivt resande i stråket mellan Malmö och Falsterbonäset. Projektet är en del av ett större åtgärdspaket för en förbättrad kollektivtrafik mellan Malmö och Falsterbonäset

Varför vi behöver öka kapaciteten 

E6/E22 mellan trafikplats Vellinge Norra och Petersborg är en hårt belastad sträcka som är central för människor och näringsliv – både lokalt, regionalt och nationellt. När vägen är som mest belastad förekommer köer som påverkar både tillgänglighet, tillförlitlighet och trafiksäkerhet för kollektiv- och biltrafik samt tunga transporter. 

Läget är som mest ansträngt i norrgående riktning vid tidpunkter när trafiken från färjeanlöp i Trelleborg ansluter till E6/E22. Den stora trafikmängden bidrar också till att framkomligheten för bil- och busspendlare som färdas i stråket mellan Malmö och Falsterbonäset påverkas.

På sidan Frågor och svar har vi besvarat frågor om projektet. Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att kontakta oss via "Kontaktuppgifter" längst upp på den här sidan. 

En begränsad utbyggnad av E6 ger stora vinster för resor och transporter. Åtgärden utreds med huvudfokus på att busstrafik i riktning mot Malmö ska ha mycket god framkomlighet, vilket även kommer att ge en positiv effekt på den övriga trafiken.  Busstrafiken kommer att få bättre förutsättningar för att komma fram enligt tidtabell. Åtgärden bidrar även till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö och Falsterbonäset kan genomföras. 

Förändringen bedöms också ge en positiv effekt på den nationella och internationella godstrafiken. Den tunga trafiken behöver inte byta körfält och kan köra i det nya när den ska vidare på Yttre ringvägen, smidigare transporter resulterar i mer förutsägbara leveranstider. Dessutom kommer den lokala och regionala biltrafiken att uppleva ett smidigare trafikflöde med färre stopp längs med sträckan. 

Det extra körfältet på E6 i kombination med infört omkörningsförbud för lastbilar och planerade åtgärder, som ligger utanför detta projekt, så som kövarningssystem, digitala meddelandeskyltar och kompletterande trafikkameror gör att hastigheter kan anpassas och trafikflödet förbättras. Samhällsviktiga funktioner så som räddningstjänst och polis är också beroende av E6 och behöver kunna ta sig fram vid akuta händelser. Dessa tekniska lösningar gör det möjligt att skapa sig en bild av trafiksituationen och avgöra eventuellt räddningsbehov.

Det extra körfältet är en del av ett större åtgärdspaket för en förbättrad kollektivtrafik mellan Malmö och Falsterbonäset. Alla planerade förbättringar i stråket får effekt först när åtgärderna har genomförts samlat och bör inte ses isolerat, åtgärd för åtgärd.