Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Enkel karta över sträckningen mellan Malmö, Ystad och Simrishamn

Österlenbanan, Ystad–Simrishamn, förbättringsåtgärder

Vi gör nu stora insatser för att förbättra järnvägen mellan Ystad och Simrishamn. När vi är klara blir järnvägen robustare, störningarna på sträckan färre och din resa med tåg smidigare.

Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn är idag hårt belastad och har fått en kraftig trafikökning de senaste åren. För att förbättra järnvägens kapacitet gör vi flera förbättringsåtgärder längs sträckan.

Vad ska vi göra? 

Under hösten 2021, fortsätter vi med ombyggnaden av Ystad bangård. Vi bygger en mötesstation och ett nytt mötesspår i Gärsnäs . Vi bygger också en ny plattform och rustar upp spåret i Simrishamn. Samtidigt tillgänglighetsanpassar vi stationerna i Tomelilla och Simrishamn så att de ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Via länkarna i högermenyn kan du läsa mer om de olika arbetena.

Förbättringsarbetet på Österlenbanan påbörjades hösten 2019. Då gjorde vi plattformsarbeten på Ystad bangård. Säkerheten vid järnvägen förbättrades genom att övergångar utrustades med bommar, vilket betyder att hastigheten kan höjas på vissa sträckor. Dessutom ersattes ställverket med ett nytt och tågen kan nu fjärrstyras från Malmö.

Avstängningar av järnvägen 

Hösten 2021
Arbetets omfattning gör att vi behöver stänga av tågtrafiken på sträckan Svarte – Ystad – Simrishamn. Det planeras ske mellan den 30 oktober och 12 december 2021.

Hösten 2022
Inkopplingen av signalsystemet i Gärsnäs och Simrishamn kommer inte kunna genomföras hösten 2021. För att genomföra inkopplingen krävs ytterligare en tågavstängning i slutet av 2022. Därefter tas mötesspåret i Gärsnäs och spår 2 i Simrishamn i bruk. Läs mer om förseningen av inkopplingen här.