Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Enkel karta över sträckningen mellan Malmö, Ystad och Simrishamn

Österlenbanan, Ystad–Simrishamn, förbättringsåtgärder

Vi gör nu stora insatser för att förbättra järnvägen mellan Ystad och Simrishamn. När vi är klara blir järnvägen robustare, störningarna på sträckan färre och din resa med tåg smidigare.

Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn är idag hårt belastad och har fått en kraftig trafikökning de senaste åren. För att förbättra järnvägens kapacitet gör vi flera förbättringsåtgärder längs sträckan.

Arbetet genomförs i två etapper, den första hösten 2019 och den andra hösten 2021. 

Vad ska vi göra? 

I etapp 2, hösten 2021, fortsätter vi med ombyggnaden av Ystad bangård. Vi bygger en mötesstation i Gärsnäs och gör ett växelbyte i Tomelilla. Vi bygger också en ny plattform och rustar upp spåret i Simrishamn. Samtidigt tillgänglighetsanpassar vi stationerna i Tomelilla och Simrishamn så att de ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Via länkarna i högermenyn kan du läsa mer om de olika arbetena. 

Vad har vi gjort?

I den första etappen har vi gjort plattformsarbeten på Ystad bangård. Säkerheten vid järnvägen har också förbättrats i samband med att övergångar försetts med bommar, vilket även betyder att hastigheten kan höjas på vissa sträckor. Dessutom har det befintliga ställverket ersatts med ett nytt och tågen kan nu fjärrstyras från Malmö. 

Avstängning av järnvägen hösten 2021

Arbetets omfattning gör att vi behöver stänga av tågtrafiken på sträckan Svarte – Ystad – Simrishamn. Det planeras ske mellan den 1 november och 15 december 2021.