Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Liftkran på järnvägsspår

Fjärrstyrning, Ystad - Simrishamn

Trafikverket planerar ett antal fjärrstyrningsprojekt i Sverige där sträckan Ystad-Simrishamn ingår. Arbetet är säkerhetshöjande och skapar möjlighet till ökad punktlighet, kapacitet/flexibilitet och bättre framkomlighet.

Idag är Sveriges järnvägsnät till största del fjärrstyrd, vilket innebär att tågtrafiken styrs från trafikcentraler. Det finns dock ett antal järnvägssträckor och större driftplatser som fortfarande hanteras lokalt, Ystad-Simrishamn är ett av dessa. Trafikverket kommer fram till 2019 införa fjärrstyrning på tio prioriterade sträckor och större driftplatser i ett gemensamt projekt.

Sträckan Ystad-Simrishamn bemannas i dagsläget av lokala tågklarerare i Ystad samt Tomelilla, och kan inte styras eller övervakas från trafikledningscentralerna. För att involvera dessa driftplatser i det nationella tågnätet ska fjärrstyrning införas. Åtgärden kommer att bidra till en säkrare arbetsmiljö tack vare de automatiska säkerhetssystemen.

En förutsättning för att kunna fjärrmanövrera anläggningen är att det finns ett elektroniskt säkerhetssystem. I projektet ingår att uppgradera säkerhetssystemet liksom att skapa ett effektivare/flexiblare och mer kostnadseffektivt järnvägssystem.

Varför inför vi fjärrstyrning?

Det finns flera fördelar med fjärrstyrning som kan sammanfattas i ökad säkerhet, förhöjd kapacitet och mer flexibilitet. Säkerheten bedöms öka genom de inbyggda säkerhetssystemen som följer med fjärrstyrning, samt för att man arbetar med övervakning på samma sätt på alla fjärrstyrda spår. Kapaciteten och flexibiliteten ökar eftersom hantering av trafik inte längre blir beroende av lokal bemanning av driftplatser. Fjärrstyrning förenklar även omledning av trafik vid trafikstörningar.

Preliminär tidplan

  • Anläggningen planeras vara klar för fjärrmanövrering under 2019.
  • Projektet beräknas vara klart under 2020.