Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Stort arbete för att förbättra järnvägen mellan Ystad och Simrishamn

2000 meter nya spår, 25 mil kabel, 10 teknikhus, 100 meter längre plattformar och en modernare bangård i Ystad. Det är några av de åtgärder som ska förbättra järnvägen mellan Ystad och Simrishamn.

Hösten 2019 genomfördes den första etappen av ett omfattande arbete som ska förbättra järnvägen mellan Ystad och Simrishamn. Sträckan har fått en kraftig trafikökning de senaste åren och är idag hårt belastad. När arbetet är klart kommer järnvägen vara mer robust, störningarna färre och resan med tåg enklare. Genom att skapa bättre förutsättningar för människor att ersätta bilresor med kollektivtrafik får vi även stora samhällsvinster.

- Det här är en stor upprustning där vi satsar omkring 500 miljoner kronor för att skapa en robustare och bättre järnväg mellan Ystad och Simrishamn, säger Jan Källqvist, projektledare på Trafikverket. 

Utveckling och teknik skapar nya möjligheter för tågtrafiken

I den första etappen, hösten 2019, har vi bytt av spår och växlar, kablar och signaler. Säkerheten vid järnvägen har också förbättrats i samband med att övergångar försetts med bommar, vilket även betyder att hastigheten kan höjas på vissa sträckor. Dessutom har det befintliga ställverket ersatts med ett nytt och tågen kommer då att fjärrstyras från Malmö. 

Som en del i att öka kapaciteten på banan är en viktig del att bygga om Ystad bangård och förlänga plattformarna. Det innebär att vi möjliggör för längre tåg att köra in till stationen men också att mötande tåg slipper vänta på varandra, då kommer två tåg att kunna köra in samtidigt.

- Effekterna av insatserna ser vi när alla delarna av arbetet är klart i slutet av 2021, säger Jan Källqvist.

- Det här är en viktig satsning som förbättrar vår tågtrafik i södra Skåne. Vi gör allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för resenärerna under de avstängningar som krävs under arbetet, säger Mats Ohlsson, affärsutvecklare för Pågatågen hos Skånetrafiken.

Framtida ambitioner för järnvägen mellan Malmö – Ystad – Simrishamn

Tiotusentals resenärer färdas med tåg på sträckan Malmö – Ystad – Simrishamn varje dag. Pendlingsmönstren kännetecknas av stora flöden i riktning mot de regionala kärnorna. Eftersom tillgängligheten är lägre i sydöstra Skåne än i övriga regionen är det viktigt att vi har en fungerande kollektivtrafik för arbetsresor, studiependling och fritid.

- Trafikverkets satsningar på järnvägen i sydöstra Skåne har pågått under en längre tid. Genom höstens arbeten får vi en ännu mer tillförlitlig järnväg som underlättar för människor att resa kollektivt, säger Sara Lundgren, samhällsplanerare på Trafikverket.

Framtidsambitionerna för banorna stannar dock inte där. Region Skåne tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie med rekommenderade satsningar indelade i etapper. Slutmålet år 2050 är dubbelspår på hela Ystad- och Österlenbanan samt triangelspår i Tomelilla. Det betyder att restiderna förkortas till Ystad och Simrishamn, en ökad turtäthet, samt en bättre tillgänglighet till Köpenhamn.

Insatserna innebär mötesspår på platser där de gör störst nytta i restidsvinst och effektivitet. Om alla etapperna genomförs kommer restiden med direkttåg Malmö-Ystad bli 17 minuter kortare och Simrishamn-Malmö 22 minuter kortare. Det skulle även kunna ge fler avgångar med kvartstrafik och halvtimmestrafik för respektive sträckor. Dock förutsätter genomförandet att första etappen finansieras i kommande nationella plan 2022-2033.