Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ombyggnad av Ystad bangård

Vi bygger om Ystad bangård för att öka kapaciteten i tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn.

Trafikverket gör stora förbättringsåtgärder på järnvägen mellan Ystad och Simrishamn under 2019 till 2021. Järnvägen är idag hårt belastad och har fått en kraftig trafikökning under de senaste åren. En del i arbetet är vi bygger om Ystad bangård. Vi rustar upp bangården, möjliggör för samtidig infart och förlänger plattformarna för att kunna ta in längre tåg. Genom dessa åtgärder kommer framkomligheten förbättras, restiderna bli kortare och sårbarheten minska.

Arbetet är uppdelat i två etapper. Den första genomfördes hösten 2019 och den andra genomförs hösten 2021. 

Vad har vi gjort 2019?

  • Mark och kanalisationsarbeten
  • Förlängt och rustat upp plattformar
  • Flyttat, rivit och bytt spår samt stoppbockar
  • Blästrat och målat om järnvägsbron över Västerleden

Vad ska vi göra 2021?

  • Färdigställa plattformsarbeten
  • Flyttning och byte av växlar
  • Motorisering av gamla växlar
  • Elektrifiering av spår
  • Omfattande signalåtgärder som införandet av samtidig infart, nya signalsträckor samt byte av flertalet signaler

Klicka här för att se en karta som visar våra åtgärder (pdf-fil, 450 kB, öppnas i nytt fönster).