Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plattformskanten till sidoplattformen i Billesholm

Efter intensiv byggfas rullar godstågen på Söderåsbanan igen

Under en intensiv och händelserik byggfas under våren och sommaren har Trafikverket gjort stora arbeten i alla orter längs Söderåsbanan. Nu öppnar banan för godstrafik igen.

Under en intensiv och händelserik byggfas under våren och sommaren har Trafikverket gjort stora arbeten i alla orter längs Söderåsbanan. Nu öppnar banan för godstrafik igen.

Bilden visar hisstornen i Svalöv som har kommit på plats och gångbron som börjar ta form (juni 2021). 

- Nu börjar förändringen bli mer synlig i orterna. De nya stationerna växer fram, hisstornen till gångbron i Svalöv är på plats och i Teckomatorp har den nya sidoplattformen börjat ta form, säger Johan Haagman, projektledare på Trafikverket.

Arbetet har haft en viss påverkan av COVID 19 i form av längre leveranstider av material och sjukdomsfall på arbetsplatsen. En annan utmaning har varit hanteringen av den invasiva arten Parkslide i Teckomatorp, ett arbete som varit mer omfattande än vad vi tidigare känt till. Nu är arbetet klart och godkänt av berörda miljömyndigheter.

- De utmaningar som vi har stött på har försenat byggnationen något, men det påverkar inte tidplanen i stort och starten av pågatågstrafiken i december. En framgångsfaktor är bland annat den goda dialog vi har med berörda kommuner. När det har dykt upp frågor har de kunnat hanteras på ett smidigt sätt, säger Johan Haagman.

Under hösten återstår en del arbete med att färdigställa stationerna i respektive ort. Svalövs kommun och Bjuvs kommun arbetar med att utveckla områdena runt de nya stationerna.

Banan öppnas för godstrafik

Sedan mars har Söderåsbanan varit avstängd. Den 16 augusti öppnar banan för godstrafik igen, då höjs också hastigheten på delar av sträckan.

- Vi har haft en del problem med att obehöriga har korsat järnvägen under avstängningen. Det är både livsfarligt och olagligt. Nu när banan öppnar för godstrafik igen vill vi betona riskerna med detta. Stoppsträckan för ett tåg kan vara upp till en kilometer. Om lokföraren ser en person på spåret framför så har den inte en chans att få stopp på tåget, Johan Haagman.

Fler tåg under en kortare period

I två omgångar under sensommaren och hösten kommer Söderåsbanan användas som omledningsbana för godståg och persontåg, när det är tågstopp på Västkustbanan. Det gäller 19-22 augusti och 6 september-14 november. För dig som bor nära järnvägen kan det innebära en ökad mängd buller under en kortare period.

Fakta: Om Söderåsbanan

I december 2021 öppnar Söderåsbanan för persontåg. Det betyder mycket för utvecklingen av pendlingstrafiken i hela västra Skåne och möjliggör ett mer klimatvänligt resande. Inledningsvis kommer Söderåsbanan trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen.

Resan med tåg kommer ta ungefär så här lång tid:

Åstorp – Billesholm ca 6 min
Billesholm – Kågeröd ca 6 min
Kågeröd – Svalöv ca 6 min
Svalöv – Teckomatorp ca 5 min
Teckomatorp – Malmö  ca 25 min

Läs mer om arbetet på Söderåsbanan