Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny vägbro förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten i Kågeröd

Under vecka 21 öppnar den nya vägbron över järnvägen för trafik, som byggts i Kågeröd. Trafikanter kan förvänta sig ökad framkomlighet och en säkrare passage över järnvägen.

Samtidigt som vägbron öppnar stängs plankorsningen med Olstorpsvägen inför kommande mötesspårsutbyggnad i Kågeröd.

- Det känns väldigt bra att vi nu kan öppna vägbron i Kågeröd. Plankorsningen befarades kunna leda till långa bomfällningstider och köbildning i samband med mötesspårsutbyggnaden, så vägbron betyder mycket både för framkomligheten och för säkerheten, säger Johan Haagman, projektledare på Trafikverket.

Till följd av vägbron har även vägsträckningen behövt förändras på delar av väg 1232 och väg 109. Gång- och cykelvägen på väg 109 ansluter nu även över vägbron.

Öppnandet av vägbron i Kågeröd betyder att en milstolpe har uppnåtts och att arbetet med järnvägsutbyggnaden på Söderåsbanan kan fortlöpa enligt tidplan.

Utbyggnaden av Söderåsbanan

Även andra arbeten längs med Söderåsbanan fortskrider. I Svalöv är nu mötesspår och växlar på plats, byggnation av mötesspåret i Kågeröd pågår. Mötesspåren gör det möjligt för ökad kapacitet på banan.

Under sommaren 2020 kommer även arbeten i Teckomatorp att påbörjas och under hösten kommer mellanplattformen att rustas upp.

I Billesholm kommer huvuddelen av arbetet med järnvägen ske under 2021.
I december 2021 öppnar Söderåsbanan för persontågstrafik.