Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild över landskap

Ny infart Kågeröd

Trafikverket har stängt plankorsningen på Olstorpsvägen (väg 1232) och byggt en ny planskild korsning över järnvägen. Det ökar framkomligheten vid Söderåsbanan.

Till följd av att mötesspår byggs i Kågeröd, behöver plankorsningen med Olstorpsvägen stängas. Anledningen är att tåg som står på mötesspåret riskerar att blockera Olstorpsvägen vid väntan på mötande tåg. Detta hade inneburit risk för långa bomfällningstider och köbildning hade uppstått från plankorsningen på Olstorpsvägen ut mot väg 109.

Den nya korsningsmöjligheten med järnvägen kommer att anläggas i Kågeröds norra del mellan Barry Callebaut och Kågeröd Flak och Svets. Anslutning i söder kommer att ske till befintlig väg 1232 ungefär femtio meter väster om Svenstorpsvägens anslutning till väg 1232. Således kommer även gammal väg 1232 att dras in från allmänt underhåll.

Arbetet blev klart 2020.