Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsspår

Hässleholm–Älmhult, kontaktledningsbyte

Trafikverket kommer att moderniserar kontaktledningssystemet på Södra stambanan i Skåne och Kronoberg. När det är klart år 2026 ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt. Byggstart 2021.

Järnvägen mellan Hässleholm och Älmhult utgör en del av Södra stambanan som är dubbelspårig och hårt trafikerad av såväl godståg, fjärrtåg som pendeltåg. Kontaktledningen längs med sträckan är mycket sliten på båda spåren och risken för tågstörningar ökar. För att öka driftsäkerheten och tillförlitligheten så att trafiken blir robustare, planerar vi att moderniserar kontaktledningssystemet på Södra stambanan, i Skåne och Kronoberg. Arbetet kommer att innebära av säkerhetsskäl att banan stängs för all trafik under ett par tillfällen varje år innan allt arbete är klart.

Hur ser trafiken ut på sträckan?

Sträckan är ca 6 mil lång och en av Sveriges mest trafikerade dubbelspår med en trafik på totalt 170 tåg per dygn, som bedöms öka de kommande åren till ca 180 tåg per dygn. Mötesstationerna finns i Ballingslöv, Hästveda, Mosselund, Osby, Tunneby, Killeberg och Älmhult. Uppehåll för resandeutbyte görs i Osby av både Krösatåg och Öresundståg. Krösatågen stannar även i Ballingslöv, Hästveda och Killeberg. Godstågen stannar normalt inte mellan Hässleholm och Älmhult mer än vid förbigångar, undantag av tåg till och från industriområdet Osby.

Genom att byta ut kontaktledningssystemet ökar driftsäkerheten på sträckan Hässleholm-Älmhult. På Älmhults bangård byter vi också kontaktledningsbryggor och bangårdsbelysning. Arbetet planeras pågår under åren 2021-2026.

Vad händer nu?

Projekteringsarbeten av bygghandlingen inför fundamentsättning, med start 2021, pågår nu. Entreprenörupphandling planeras vara klar december 2020.

Arbetet med fundamentsättning och markarbeten planerar vi ska starta vecka 6 nästa år 2021. Vi inleder arbetet på sträckan Hässleholm och Hästveda. Därefter planerar vi att arbetet fortsätter vecka 19 Hästveda-Osby, vecka 30 Osby-Tunneby, vecka 35 till och med vecka 44 Tunneby-Älmhult. Tågen kommer under nattetid 23.00-05.00 gå på ett spår i taget, (enkelspårsdrift). Ingen totalavstängning är planerad 2021. Detta innebär ingen påverkan för resenärer under 2021.

Kontaktledningsbyte

Entreprenadupphandling för kontaktledningsbytet på hela sträckan Hässleholm-Älmhult ska vara klart slutet av 2021, med byggstart 2022. Även detta arbete kommer mestadels pågå nattetid. Under de åren kontaktledningsbytet sker, 2022-2026, planerar vi för en del totalavstängningar. Vid dessa tillfällen görs inkoppling av ny anläggning och då måste spåren stängas för all tågtrafik. Första totalavstängningen kommer att ske mars 2022.

Vid de tillfällen som vi stänger spåren kommer även arbeten för eventuella underhållsåtgärder göras.