Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hässleholm–Älmhult, kontaktledningsbyte

Trafikverket moderniserar kontaktledningssystemet på Södra stambanan i Skåne och Kronoberg. När det är klart år 2026 ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt.

Järnvägen mellan Hässleholm och Älmhult utgör en del av Södra stambanan som är dubbelspårig och hårt trafikerad av såväl godståg, fjärrtåg som pendeltåg. Kontaktledningen längs med sträckan är mycket sliten på båda spåren och risken för tågstörningar ökar. För att öka driftsäkerheten och tillförlitligheten så att trafiken blir robustare, planerar vi att moderniserar kontaktledningssystemet på Södra stambanan, i Skåne och Kronoberg. Arbetet kommer att innebära av säkerhetsskäl att banan stängs för all trafik under ett par tillfällen varje år innan allt arbete är klart.

Hur ser trafiken ut på sträckan?

Sträckan är cirka 6 mil lång och en av Sveriges mest trafikerade dubbelspår med en trafik på totalt 170 tåg per dygn, som bedöms öka de kommande åren till cirka 180 tåg per dygn. Mötesstationerna finns i Ballingslöv, Hästveda, Mosselund, Osby, Tunneby, Killeberg och Älmhult. Uppehåll för resandeutbyte görs i Osby av både Krösatåg och Öresundståg. Krösatågen stannar även i Ballingslöv, Hästveda och Killeberg. Godstågen stannar normalt inte mellan Hässleholm och Älmhult mer än vid förbigångar, undantag av tåg till och från industriområdet Osby.

Genom att byta ut kontaktledningssystemet ökar driftsäkerheten på sträckan Hässleholm-Älmhult. På Älmhults bangård byter vi också kontaktledningsbryggor och bangårdsbelysning. Arbetet planeras pågår under åren 2021-2026. 

Vad händer nu?

Under 2021 sätter vi ner över 2000 fundament på sträckan Hässleholm-Älmhult. Under hösten 2021 handlar vi upp en ny entreprenör för arbetet med att byta ut kontaktledningen på sträckan Hässleholm-Älmhult.

Fakta: Ett kontaktledningsfundament som bär upp en kontaktledningsstolpe består av en ”fot” med måtten 1400 x 1400 mm och totalhöjd är 2600 mm. Har en livslängd på minst 50 år utifrån betongkonstruktion av fundamentet.

Kontaktledningsbytet 2022

Entreprenadupphandling för kontaktledningsbytet på hela sträckan Hässleholm-Älmhult ska vara klart slutet av 2021, med byggstart 2022. Även detta arbete kommer mestadels pågå nattetid. Under de åren kontaktledningsbytet sker, 2022-2026, planerar vi för en del totalavstängningar. Vid dessa tillfällen görs inkoppling av ny anläggning och då måste spåren stängas för all tågtrafik. Första totalavstängningen kommer att ske 12 mars 2022.

Vid de tillfällen som vi stänger spåren kommer även arbeten för eventuella underhållsåtgärder göras, här kan du läsa mer om de åtgärderna.