Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsspår

Hässleholm–Älmhult, kontaktledningsbyte

Trafikverket kommer att moderniserar kontaktledningssystemet på Södra stambanan i Skåne och Kronoberg. När det är klart år 2026 ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt. Byggstart 2021.

Järnvägen mellan Hässleholm och Älmhult utgör en del av Södra stambanan som är dubbelspårig och hårt trafikerad av såväl godståg, fjärrtåg som pendeltåg. Kontaktledningen längs med sträckan är mycket sliten på båda spåren och risken för tågstörningar ökar. För att öka driftsäkerheten och tillförlitligheten så att trafiken blir robustare, planerar vi att moderniserar kontaktledningssystemet på Södra stambanan, i Skåne och Kronoberg. Arbetet kommer att innebära av säkerhetsskäl att banan stängs för all trafik under ett par tillfällen varje år innan allt arbete är klart.

Hur ser trafiken ut på sträckan?

Sträckan är ca 6 mil lång och en av Sveriges mest trafikerade dubbelspår med en trafik på totalt 170 tåg per dygn, som bedöms öka de kommande åren till ca 180 tåg per dygn. Mötesstationerna finns i Ballingslöv, Hästveda, Mosselund, Osby, Tunneby, Killeberg och Älmhult. Uppehåll för resandeutbyte görs i Osby av både Krösatåg och Öresundståg. Krösatågen stannar även i Ballingslöv, Hästveda och Killeberg. Godstågen stannar normalt inte mellan Hässleholm och Älmhult mer än vid förbigångar, undantag av tåg till och från industriområdet Osby.

Genom att byta ut kontaktledningssystemet ökar driftsäkerheten på sträckan Hässleholm-Älmhult. På Älmhults bangård byter vi också kontaktledningsbryggor och bangårdsbelysning. Arbetet planeras pågår under åren 2021-2026.

Vad händer nu?

I februari 2020 har vi en konsult upphandlad som ska ta fram en bygghandling under 2020 för uppdraget.