Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kontaktledningssytem

Järnvägens kraftförsörjningssystem är komplicerat. För att tågtrafiken ska fungera utan störningar, finns det höga tekniska krav på våra anläggningar. Strömmens väg kan beskrivas som ett kretslopp där kontaktledningssystemet spelar en betydande roll.

Vårt kontaktledningssystem och hur det är byggt

När ett tåg passerar går strömmen via kontaktledningen och tågets strömavtagare ner i loket och motorn. Strömavtagaren måste hela tiden ha kontakt med ledningen. Kontaktledningen är upphängd i stolpar, som på ett rakspår står med 60-65 meters mellanrum. I skarpa kurvor står stolparna tätare.

Kontaktledningen

Ström med rätt spänning och frekvens matas ut i kontaktledningen som består av kontakttråd med bärlina och bärtrådar. Ledningen hängs upp i utliggare, som låter ledningen gå i sicksack över spåret för att man skall få så jämnt slitage som möjligt på lokets strömavtagare. Kontaktledningen måste vara på samma nivå över spåret, normalhöjden är 5,5 meter.

Stolpar

Stolparna bär upp ett antal olika typer av ledningar vid spåret. I Sverige handlar det om kontakttråden och bärlina och ibland hjälpkraftledning, återledning, förstärkningsledning, AT-ledning och jordlina. På stolparna går det sedan att montera fästen för upphängningsanordningar till de olika ledningarna.

Fundament

Fundamentet ser till att stolpen står stabilt och att den håller sig i rätt position. Det är viktigt att fundamentet är stadigt därför att kontakttråden, som via utliggarna är upphängt i stolpen, inte får röra sig för mycket i sidled. Små rörelser i fundamentet kan ge upphov till stora rörelser högre upp i stolpen. Fundamenten är oftast tillverkade i betong.