Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kartbild över Malmö-Lund

Bakgrund till fyrspårsutbyggnaden

Södra stambanan mellan Malmö och Lund invigdes 1856, 1901 blev sträckan dubbelspårig. Planerna att bygga ut till fyra spår inleddes på 1990-talet. Bygget startade 2017.

Diskussionerna om att bygga ut sträckan med ytterligare två spår föregicks av flera års utredande och diskussioner. Från 1999 till 2002 genomfördes samråd om en förstudie och utredning. 2004-2005 genomfördes utredningen som ledde fram till det första beslutet om utbyggnad. 2008 och 2009 tecknades avtal med Burlövs och Staffanstorps kommuner om utbyggnaden. Åren därefter genomfördes de första samråden, i mars 2014 fattade Miljödepartementet beslut om tillåtlighet att bygga ut spåren.

Inledningsvis förutsattes att järnvägen skulle byggas ut i markplan, något som de berörda kommunerna motsatte sig av bullerskäl. Lösningen blev att järnvägen delvis byggs under marknivå. Genom Hjärup grävs järnvägen ner fyra meter, och genom Åkarp sänks spåren hela sex meter under dagens nivå. I Åkarp byggs även en 400 meter lång tågtunnel.