Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lösning för Södra stambanan genom Åkarp

Nyhet/pressmeddelande publicerad 24 juni 2008

Burlövs kommun, Banverket och Region Skåne är överens om en ny järnvägslösning med fyra spår genom Åkarp. Den nya järnvägen ger väsentligt lägre bullerstörningar än idag och innebär att spåren sänks ner och delvis däckas över. Kostnaden är 2-2,5 miljarder kr och finansieras med statliga, regionala och kommunala pengar.

Invånarna får en lägre bullernivå

För att minimera bullret sänks spåren ner 5,5-6 meter och kombineras med överdäckningar och andra bullerdämpande åtgärder utefter sträckningen. På så sätt kommer invånarna i Åkarp att få en betydligt lägre bullernivå än idag och för utemiljön och stadsbilden öppnas nya möjligheter när spåren inte längre ligger i markplanet.

Efterlängtad lösning

Landshövding Göran Tunhammar tog för en tid sedan initiativ till diskussionerna som nu resulterat i den aktuella lösningen. Kerstin Fredriksson, kommunalråd i Burlöv, Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och Minoo Akhtarzand, generaldirektör på Banverket, träffades på tisdagen i Malmö för att underteckna överenskommelsen.

- Det är en bra lösning. Vi har fått fullt gehör för våra krav på att invånarna ska påverkas av mindre buller än idag och få en bättre miljö i anslutning till järnvägen, säger Kerstin Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande i Burlöv.

- Nu kan vi bygga bort en flaskhals med besvärande konsekvenser för alla, både lokalt, regionalt och nationellt. Punktligheten och turtätheten ökar, samtidigt som vi skapar mer utrymme för miljö- och klimatvänliga transporter, säger Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand.

- Vi är mycket glada över lösningen som stärker regionen, säger Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. Nu kan stambanan byggas ut till en rimlig kostnad och utan alltför stora förseningar. Det är till stor nytta för kollektivtrafiken och utvecklingen i Skåne.

- Nu har vi en lösning på en av de viktigaste frågorna för samhällsutbyggnaden i Skåne. Jag tycker att det har varit mycket stimulerande att medverka till detta framsteg, säger landshövding Göran Tunhammar.

Innovativ samarbetsform

Finansieringen sker på ett nytt sätt, genom offentlig samverkan där Region Skåne och Burlövs kommun är medfinansiärer med sammanlagt 150 miljoner kr. Resten bekostar Banverket. Total kostnad beräknas till 2-2,5 miljarder kronor.

För att skapa en förtroendefull och snabb fortsatt planering bildas en arbetsgrupp med Banverket, Burlövs kommun, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Banverket ansvarar för framtagning av järnvägsplaner och ska i samverkan med arbetsgruppen utreda bland annat lokalisering och utformning av planskildheter, lämpliga områden för övertäckning samt stationens placering och utformning. Fortsatta utredningar föreslås göras med hjälp av arkitekttävling eller parallella arkitektuppdrag.

Fakta – Södra stambanan och utbyggnaden

  • Sträckning: Malmö – Katrineholm (483 km)
  • Mellan Malmö och Lommabanans anslutning i Arlöv håller spåren på att byggas ut från två till fyra spår 2003–2009
  • Sträckan mellan Flackarp, söder om Lund, och Arlöv öster om Malmö är åtta kilometer och trafikeras idag av drygt 350 tåg per dygn.
  • Sträckningen genom Åkarp är cirka 1,6 km och får en speciallösning för att lösa bullerproblemen. Spåren sänks ner och vissa delar däckas över.
  • Banverket räknar med att, efter det att järnvägsplanen utarbetats tillsammans med Burlöv, utbyggnadsarbetet kan påbörjas 2013 och att järnvägen kan stå färdig 2018.