Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Överenskommelse om fyra spår genom Hjärup klar

Publicerad 4 juni 2009

Staffanstorps kommun, Banverket och Region Skåne har i dag träffat en överenskommelse om utbyggnad av järnvägen från två till fyra spår genom Hjärup. För att minska bullerstörningarna sänks järnvägen ner 1 till 1,5 meter och täcks delvis över. Kostnaden på 210 miljoner kronor samfinansieras av de tre parterna och innefattar också utformningen av området närmast spåren.

Det är landshövding Göran Tunhammar som har tagit initiativ till och medverkat i diskussionerna, med målsättning att få till stånd en samförståndslösning. Dagens överenskommelse förutsätter godkännande av kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun och i regionfullmäktige i Region Skåne.

– Nu har vi kommit fram till en bra lösning, som gör att invånarna påverkas av mindre buller än idag. Lösningen ger också möjlighet till en bättre samhällsplanering och järnvägens barriäreffekt motverkas, säger Michael Sandin, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

– Genom gott samarbete och konstruktiva diskussioner har vi nu hittat en lösning som förenklar vardagen för människor och förbättrar näringslivets transporter, både regionalt och nationellt, säger Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand.

– Äntligen! En väl fungerande tågtrafik är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa jobb och tillväxt i Skåne. Nu får vi möjlighet att öka och höja kvaliteten på resandet med kollektivtrafiken. Tillsammans med den tidigare överenskommelsen om Åkarp försvinner nu en av de största flaskhalsarna i det svenska järnvägsnätet, säger Pia Kinhult, regionråd i Region Skåne.

För fortsatt snabb och förtroendefull planering bildar parterna en arbetsgrupp, som ska utreda lokalisering och utformning. Fortsatta utredningar föreslås göras med hjälp av arkitekttävling eller parallella arkitektuppdrag. Banverket ska nu revidera sin ansökan om järnvägsplanens tillåtlighet.

– Infrastrukturen och kommunikationerna är viktig för regionens utveckling. Den satsning som nu beslutats sänker restider, är bra för den regionala arbetsmarknaden och för miljön. Den ligger synnerligen rätt i tiden nu när det är klart att ESS förläggs till Lund, säger landshövding Göran Tunhammar.

Kostnaderna för nersänkning, övertäckning och utformning av närområdet om maximalt 210 Mkr bekostas av parterna gemensamt, Banverket med 110 miljoner kr, kommunen 50 miljoner kr och regionen 50 miljoner kr. Därutöver har Banverket kostnader på cirka 350 miljoner kr för utbyggnad av järnvägen genom Hjärup.