Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilder från E6 och brobygget

Bilder på omledningsvägar, rivning, bygget och lanseringen av bron i trafikplats Alnarp. Bilderna är nedladdningsbara för press och media. Ange NCC/trafikverket som bildkälla. Sidan uppdateras kontinuerligt under broarbetet.

Aktuella bilder

Söndag kväll, räcken och bullerskydden monteras.
Bild: NCC/Trafikverket

Första asfaltlagret läggs. Från 23 maj
Bild: NCC/Trafikverket

Återfyllning och packning helt klart. Nästa steg är asfalt. Från 22 maj.
Bild: NCC/Trafikverket

E6 snart helt återställd. Vägen kan öppnas på måndag morgon. Från 20 maj
Bild: NCC/Trafikverket

Sedan bron lanserades i måndags har material fyllts på och packats vid brofästena. 24 maj, på morgonen, beräknas vägen vara öppen igen. Från 20 maj
Bild: NCC/Trafikverket

Återställningsarbetet har startat, stenmaterial fylls på vid brofästena. 19 maj
Bild: NCC/Trafikverket

Återfyllningen vid bron har gått mycket snabbt, redan är återfyllningen halvvägs, 19 maj
Bild: NCC/Trafikverket

Bron är klar för lansering, 17 maj
Brobädden är preparedad med packad stenmaterial och grus.
Bild: NCC/Trafikverket

Bron flyttas med kraftiga domkrafter som lyfter och skjuter den framåt, 17 maj
Bild: NCC/Trafikverket

Vy från bron över arbetet med brobädden, 16 maj
Vi bäddar för bron som väger 8 800 ton. Platsen där bron ska landa prepareras men också banan som den ska rulla på. Bild: NCC/Trafikverket

Schaktning i lera på platsen för nya bron, 16 maj
Schaktarbetet fortsatte under söndagen. Vi har nått ner till lera på platsen där bron ska vila. Bild: NCC/Trafikverket

Bädden för nya bron, 16 maj
Där bron ska stå lägger vi en fiberduk, fyller på med halv meter krossmaterial som packas hårt, för att sedan toppa med finkross. Bild: NCC/Trafikverket

Marken förbereds inför broflytten, 15 maj
Bildtext: Den gamla bron vid trafikplats Alnarp är borta. Nu förbereds platsen där den nya ska stå. Grundläggningen, med stålpålar, gjordes tidigare i våras. Bild: NCC/Trafikverket

Intensivt schaktarbete, 15 maj
Bildtext: Även lanseringsbanan, där den nya bron ska skjutas fram, förbereds. Grundläggningen är gjord sedan tidigare. Bild: NCC/Trafikverket

Gamla bron i trafikplats Alnarp är riven, 14 maj
Bildtext: Den gamla motorvägsbron i trafikplats Alnarp försvann bit för bit under torsdagen och fredagen. Kraftiga maskiner med hammare och betongsaxar demolerade brons två delar. Bild: NCC/Trafikverket

Material från den gamla bron återvinns, 14 maj
Bildtext: Även material från den gamla bron återvinns. Den krossade betongen smulas sönder och kan användas som ballast eller fyllnadsmaterial. Armeringsstålet kan smältas ner och återanvändas. Bild: NCC/Trafikverket

Gamla bron i trafikplats Alnarp rivs. 13 maj
Bildtext: Bara några timmar efter att vägspärrar stängt trafiken på E6 norr om Malmö kunde rivningen av vägen starta. bild: NCC/Trafikverket

Maskiner med hammare river bron. 13 maj
Bildtext: På torsdagsmorgonen startade rivningen av den gamla motorvägsbron i trafikplats Alnarp bild: NCC/Trafikverket

Dammet ryker när bron demoleras. 13 maj -21
Bildtext: Det dammar och ryker när den gamla motorvägsbron i trafikplats Alnarp rivs. När bron är borta kommer delar av vägbanken att schaktas bort. bild: NCC/Trafikverket

Trafikhinder vid trafikplats Alnarp. 13 maj
Bildtext: Från 13 maj, 01.00, är E6 stängd vid trafikplats Alnarp. Trafiken leds om på andra vägar förbi arbetsplatsen. bild: NCC/Trafikverket

Vägbanan rivs upp på E6, från 13 maj
Bildtext: Klockan ett 13 maj stängde E6 vid trafikplats Alnarp och rivningen av vägen startade strax efter. Till att börja med fräses asfalten bort. bild: NCC/Trafikverket

Vägbanan rivs upp på bron, från 13 maj
Bildtext: Asfalten fräses bort från den gamla motorvägsbron i trafikplats Alnarp. Under torsdagen fortsätter rivningen av bron och bortschaktningen av vägbanken. bild: NCC/Trafikverket

Vägräcke kapas vid E6, från 13 maj
Bildtext: När E6 var helt avstängd började kapning av vägräcken och fräsning av asfalt. bild: NCC/Trafikverket

Vägen rivs upp, räcken tas bort, från 13 maj
Bildtext: Under natten har ett 60-tal varit sysselsatta med att stänga vägen och starta arbetet med att riva vägen och bron. bild: NCC/Trafikverket

Bron i nattljus-gryning, från 13 maj
 Bildtext: Den nya motorvägsbron är färdig att lanseras, skjutas på plats, så snart den gamla bron är riven och marken har förberetts. bild: NCC/Trafikverket

Domkrafter som lyfter bron. Från 10 maj 
Bildtext: Ett 30-tal domkrafter kommer att lyfta bron. Varje domkraft står på en vagn med kraftiga stålhjul, nästan som mycket kraftiga rullskridskor. 
bild: NCC/Trafikverket

Domkrafter som skjuter bron frammåt, från 10 maj 
Bildtext: På några av domkrafter finns snedställda domkrafterna som tar tag i mothåll och trycker bron framåt. 
bild: NCC/Trafikverket

Bron är färdigbyggd och klar för lansering, närbild
Från april 2021, bild: NCC/Trafikverket

Bron är färdigbyggd och klar för lansering
Från april 2021, bild: NCC/Trafikverket

Bron står färdig vid E6 i trafikplats Alnarp och väntar på lanseringen i maj.
Från april 2021. Bild: NCC/Trafikverket

Flygbild över trafikplats Alnarp, översikt
Från mars 2021, bild: NCC/Trafikverket

Flygbild över trafikplats Alnarp, närbild
Från mars 2021, bild: NCC/Trafikverket

illustrationer på omledningsvägar

Omledningsvägar under avstängningen - pdf (1,1 mb) öppnas i nytt fönster
Illustration: Trafikverket

Alternativa omledningsvägar under avstängningen - pdf (1,8 mb) öppnas i nytt fönster
Illustration: Trafikverket

Affischer/posters

Informationsaffisch om avstängningen i maj A3 - pdf (1,6 mb) öppnas i nytt fönster

Informationsaffisch på engelska om avstängningen - pdf (1,1 mb) öppnas i nytt fönster

Utskick till företag och verksamheter i Skåne, februari 2021 - pdf (1,1 mb) öppnas i nytt fönster

Korta informationsfilmer

Infofilm, svensk text

Infofilm, engelsk text