Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vi bloggar från bygget av de nya broarna för E6.

Blogg om brobygget på E6

Under de två intensiva veckorna som trafikplats Alnarp byggdes om och två broar sköts på plats bloggade vi om arbetet. Nästan dagligen publicerade vi bilder och korta fakta om framdriften. Börja längts ner för att följa kronologiskt.

Torsdag 25 oktober - ikväll öppnar vi E6 igen

Nu återstår bara lite finputs, sedan är E6 redo att öppnas igen för trafik. Öppningen påbörjas vid 19.00 och tar några timmar att genomföra. 

Steg 1: Vi börjar med att öppna upp Västkustvägen, även kallad E601, i norrgående riktning. Infarten till västra Åkarp öppnas också.
Steg 2: Successivt öppnar vi sedan E6 i norrgående riktning från E22, avfart Trafikplats Kronetorp.
Steg 3: Ungefär samtidigt öppnas E6 i norrgående riktning från Yttre ringen.
Steg 4: Vi öppnar sist E6 i södergående riktning från Lomma och förbi Trafikplats Alnarp.


Onsdag 24 oktober - snart plockar vi upp skylten

Arbetet med att färdigställa vägbanan och bygga vägräcken pågår för full inför att vi ska öppna E6an igen. På torsdag kväll planerar vi att öppna vägen för trafik.


Tisdag 23 oktober - vi öppnar E6 på torsdag kväll

Vi planerar att öppna E6 tidigare är beräknat. På torsdag kväll, efter rusningstrafiken, räknar vi med att släppa på trafiken genom trafikplats Alnarp och trafikplats Kronetorp.

Bra planering, bra väderlek och en fungerande omledning av trafiken. Det har varit framgångsreceptet i bygget av de nya motorvägsbroarna på E6. Broar som byggts om för att möjliggöra en utbyggnad av tågspåren mellan Lund och Arlöv.


Måndag 22 oktober - nu bygger vi vägbanan för E6

Under helgen har teamet jobbat med återfyllning vid de båda broarna. Vid den södra bron nådde de upp till brokanten och påbörjade beläggningsarbetet under söndagen. Vid den norra bron är det lite återfyllning som återstår.

När vägen återställs börjar vi med att lägga grusöverbyggnad. Därefter asfalterar vi vägen och sedan sätter vi upp vägräcken och vägbanan målas. Det kommer att göras en trafikbesiktning för att kontrollera trafiksäkerheten innan trafiken släpps på igen.


Asfaltering vid den södra bron natten mot måndag.


Fredag 19 oktober - återfyllning, återfyllning, återfyllning

Nu återstår några dagar där vi återfyller vid de båda broarna. Det är ett arbete som måste göras noggrant så att allt material (grus och krossad sten) blir ordentlig packat. Geotekniker och mättekniker kontrollerar regelbundet arbetet.


Södra bron


Södra bron


Norra bron


Torsdag 18 oktober - nu återfyller vid båda broarna

Vi har redan kommit en bit på vägen med återfyllning vid båda broarna. Längst har vi kommit vid den södra bron.

Det är främst "färsk" material som används när vi återfyller vid broarna, det materialer har lagrats arbetsplatserna redan innan lanseringen av broarna påbörjades. 


Återfyllning vid den södra bron


Återfyllning vid den norra bron.

Jord- och schaktmassorna som grävts ut från vägbankerna kommer användas bland annat till bullerskyddsvallar.

Så gick det till när den andra bron lanserades (YouTube-klipp - öppnas i nytt fönster)


Torsdag 18 oktober - norra bron på plats

Vid halv 11 igår kväll nådde den norra bron sitt slutläge. Lanseringen av bron startade lite tidigare än beräknat, vid halv två. Resan på cirka 80 meter tog allstå 9 timmar. Inte så snabbt men om man betänker att ekipaget väger nästan 5000 ton får vi väl säga att det är lagom fart. Längre ner kan ni se en film på hur den södra bron skjuts på plats.

Samtidigt har återfyllningen runt den södra bron kommit igång. Det är sammanlagt cirka 30 000 kubikmeter som ska läggas tillbaks när vägbankerna ska återställas runt de båda broarna. Det är ett arbetet som kommer ta lite tid. Det är helt nytt fyllnadsmaterial som används när vi återfyller. Materialet läggs ut i skikt om ca 50 centimeter åt gången som packas hårt mellan varje omgång för att det inte ska sjunka ihop och sätta sig. 


Återfyllning vid den södra bron.

Så här såg det ut när södra bron sköts på plats - Länk till YouTube (Öppnas i nytt fönster)


Onsdag 17 oktober - bron på plats

Strax efter 9 igår kväll nådde den södra bron för E6 vid trafikplats Alnarp sitt slutläge. Resan på 80 meter tog ungefär 8 timmar. Allt gick som planerat och återfyllningen har redan påbörjats.

Så här såg det ut i morse.

Bild från 21.30 igår kväll.

Bildbevis att bron nått sitt rätta läge.

Parallellt med lanseringen av den södra bron har vi schaktat och gjort färdig lanseringsbanan för den norra bron. Preliminärt kommer bron att skjutas på plats med början sent ikväll. Dessvärre har vi ingen möjlighet att erbjuda utsiktsplats för de som vill följa arbetet. Men vi lovar att filma och ta bilder som vi publicerar så ofta vi hinner.


Tisdag 16 oktober - brolanseringen är igång

Vid 13.30 tryckte vi på startknappen och den 4000 ton tunga bron lyftes cirka 10 centimeter av de 16 domkrafterna. Och strax därefter tryckte de sex påskjutande domkrafterna bron framåt sakta, sakta. Bron rullade framåt med en hastighet på mellan 8 och 10 meter i timmen. 

Lanseringen av den södra bron följdes av ett hundratal nyfikna som stod på vår utsiktsplats vid Sockervägen i Åkarp.

 


Tisdag 16 oktober - Inför det stora broskjutet!

Under natten och morgonen har vi förberett marken framför den södra bron för lanseringen. Förhoppningsvis kommer vi igång vid 14-tiden med att skjuta bron på plats.

Lanseringsplattorna och balkarna vid bron är lagda, och justering pågår.

Välkomna att kolla på det stora broskjutet vid vår utkiksplats utanför byggstaketet vid Sockervägen.

Vid 16.30 kommer vi att berätta om broskjutet och då finns det möjlighet att ställa frågor till våra projektmedarbetare.

Vid den norra bron arbetar vi nu med att schakta och finjustera inför att vi ska bygga bana för bron.


Måndag 15 oktober

På måndagen hade grundvattennivån sänkts tillräckligt vid den norra bron så att de sista av schaktningen kunde genomföras. Det stora schaktarbetena är därmed i stort sett klara.

Under helgen har 46 000 ton jord och sten schaktats bort och nu ska bottenplattan, själva bädden, på plats så att de två broarna kan knuffas på plats. Den ena bron väger 5 000 ton, den andra 4 000 ton och det krävs 34 domkrafter för att lyfta och skjuta de väldiga betongbroarna. Det arbetet tar cirka 10-15 timmar.

Sammantaget kan vi konstatera att vi håller tidplanen för broarbetet. Nu påbörjar vi förberedelserna inför det stora broskjutet som preliminärt kommer att genomföras med start på tisdag eftermiddag. Arbetet kommer att pågå i stort sett parallellt vid bron på Västkustvägen och vid bron på Sockervägen.

När rörbron och avloppsledningen är nedgrävda kan arbetet med att förbereda för installationen av de bägge broarna påbörjas. Först läggs stora betongplattor ut på marken framför broarna. På dessa läggs stålbalkar som fungerar som räls som bron rullar fram på. Totalt läggs det ut 60 meter stålbalk ut.

För bron vid Sockervägen kommer man att använda 24 broplattor som är 2x5 meter och väger 12 ton var och för bron vid Västkustvägen använder man 26 betongplattor som är 3x6 meter och väger 16 ton.


Söndag 14 oktober

Under söndagen fortsatte vi att schakta klart för att kunna placera en avloppsledning vid den södra bron. Ledningen måste läggas på plats innan bron kan skjutas in. Under eftermiddagen lyftes ledningen på plats och därefter fyllde vi på med material runt om.

Under söndagen sänktes grundvattennivån vid den norra bron med hjälp av pumpar. Det krävs för att de sista delen av schaktningen ska kunna genomföras.

Sent på kvällen lyftes rörbron ner i schaktet. Det är en ståltrumma som Alnarpsån ska ledas genom.

Lite detaljerad information om vilka maskinresurser som vi använt under de första dagarnas schaktarbete.

För den södra bron räknar vi med att schakta ca 400-450 m3/tim beroende på var vi är i schakten eller tid på dygnet som kan påverka mängden. Vi har räknat med att använda 2 st 956 Liebherr och en 1 st 936, 6st A30 dumper för att transportera materialet ca 100 m där vi har 2 st D6 som mottagningsmaskiner, materialet lagras hög för bortforsling längre fram. Schakten tas från den södra sidan i olika nivåer, sista meter kommer att tas ut (från norr till söder) och lämna schaktbotten orörd, vi kommer inte packa schaktbotten såvida inte geotekniker ser att det behövs. Innan sista metern tas bort kommer pumpbrunnar att placeras ut.

Kapaciteten vid den norra bron har varit ca 400-500 m3/tim, eftersom bredden på schakten är mindre än på södra bron använder vi 1 st 956 Liebherr och 1 st 966 Liebherr för schakt. 6-7 st A30 dumpers transporterar materialet norr om bron och lägga upp massorna norr om bron, 2st D6 kommer att användas som mottagningsmaskiner. Massorna kommer förmodligen att transporteras bort, men det är inte fastställt var ännu. Schakten tas från den norra sidan i ett antal nivåer. Innan sista metern tas bort kommer pumpbrunnar att placeras ut.


Lördag 13 oktober

Grovschakten för den södra bron blev klar under lördagen och vi påbörjade arbetet med schakt för olika detaljer, till exempel rörbron för Alnarpsån och en avloppsledning. Grovschakten för den norra bron blev inte helt klar slutförd, det krävs att grundvatten sänks ytterligare för att kunna slutför schaktningen.

Rörbron blev färdigmonterad under lördagen och kranen är redo för lyft. Rörbron är en trumma av plåt och genom denna ska Alnarpsån passera. Rörbro levereras i bitar på 20 meter som monteras ihop på plats. Därefter lyfts röret i två delar ner i schaktet med 500 tons kran. När rördelarna skarvats ihop är den totala längden på trumman 80 meter.

Lördag 13 oktober

Morgonbild från schaktarbetet vid den norra bron.

Rörbron för Alnarpsbron ligger i delar på den avstängda delen av E6 i vänta på att bli monterad.


Fredag 12 oktober

Dagskiftet körde igång med liknande kapacitet som under nattskiftet. Schaktningen av vägbanken är ett mycket omfattande arbete som tar tid. Det är ca 50 000 kubikmeter massa som måste schaktas bort för att broarna som ska skjutas på plats. Jorden läggs vid sidan av utgrävningen eftersom den ska användas för återfyllnad när broarna är på plats, cirka 30 000 kubikmeter ska läggas tillbaks när vägbanken återställs.

Schakt vid norra bron


Schakt vid södra bron

En rörbro av stål placerades ut och monterades uppe på den avstängda delen E6an, intill schaktkanten. Rörbron är en trumma av plåt och genom denna ska Alnarpsån passera i sitt nya läge. Den totala längden på röret är 80 meter.

Även en avloppsledning ska placeras ut vid den södra bron.


Fredag morgon 12 oktober 

Så här ser arbetsplatsen ut nu på morgonen, efter nattens arbeten. På morgonen hade cirka 7 000 kubikmeter av den gamla vägbanken grävts bort. 70 personer var igång under natten


Torsdag 11 oktober

Klockan 20 på torsdagskvällen fick vi klartecken att E6 var avstängd och asfaltfräsarna hade fritt fram att sätta igång. Asfalten frästes ur 20 cm på en sträcka som var ca 100 meter lång. Det är där broarna ska skjutas in nästa vecka.

Efter hand som asfalten var borta kom ett antal grävare och började gräva ur motorvägen, både från flera håll samtidigt samt från sidan och uppepå. Vägmaterialet lastas på dumprar som sedan kör iväg med massorna till några olika ställen precis i närheten av arbetsplatserna

Så här såg det ut från ovan vår första natt.


Onsdag 10 oktober

Arbetsplatserna förbereds och material som kommer användas under olika faser i arbetet läggs upp. Många stora maskiner kommer att användas när vi kör igång på torsdag kväll. Sex stora grävmaskiner, fyra utav dessa väger ca 60 ton, fyra bandtraktorer och en hjullastare. Dessutom kommer 16 dumprar köra massor till och från arbetsplatserna. 

Cirka 50 000 kubikmeter massa ska bort, två nya broar ska lanseras och 30 000 kubikmeter nytt material kommer läggas tillbaka när vi återställer.


Fredag 5 oktober, Lyckat provlyft

I fredags provade vi att lyfta och flytta lite på de båda broarna som i nästa vecka ska skjutas på plats. Generalrepetitionen gick väldigt bra. Vi lyfte broarna 10 centimeter ovan mark och flyttade fram dem lika långt. Det är flera kraftiga domkrafter som lyfter och sedan rullar fram broarna på skenor.

Läs mer om hur brobygget kommer gå till.