Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Montörer i gula skyddskläder vid en stor orange skylt som lyfts på plats från en lastbil vid väg. Skylt med text och symboler som berättar om avstängningen 13/5-30/5 av E6/E20 mellan trafikplats nr 18 och 20 och vilka skyltar som ska följas.

Omledningsvägarna under avstängningen

E6 stängs 13 maj på natten och trafiken leds om till andra vägar i regionen. Det innebär trafikstörningar och köer på många vägar i sydvästra Skåne. Nedan beskrivs de olika alternativa vägarna under avstängningen. UPPDATERING: E6 öppnas 24 maj.

Observera att alla övriga vägar i området är öppna för att kunna ta emot trafik från E6. Några vägar anpassas för att underlätta för trafiken. E6 är avstängd mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Kronetorp, övriga delar av E6 är öppna. Även påfarter till den avstängda delen av E6 är stängda.
På morgonen 24 maj beräknas E6 vara öppen för trafik igen.

Omledningsvägar

Det kommer att finnas tvingande omledningsvägar, det vill säga vägar som du måste följa, där E6 är helt avstängd. Det kommer också att finnas rekommenderade omledningsvägar som kan användas för att undvika hårt belastade vägar i området. Skyltar visar både tvingande och rekommenderade vägar förbi trafikplats Alnarp.

Södergående trafik förbi Malmö (blå markering i kartan): trafikplats Lomma–väg 103–väg 108–E22 trafikplats Lund S–E22 trafikplats Kronetorp.

Trafik in och ut ur Malmö på Västkustvägen
För trafik som ska in och ut ur till Malmö (orange markering i kartan) kommer Västkustvägen (E6.01) att vara öppen för trafik under avstängningen. Under avstängningen kommer trafiken vara dubbelriktad på rampen, vilket innebär att den norrgående trafiken kan använda rampen för att köra på E6. Avfarten under E6 är däremot stängd. Se bild nedan på trafikplats Alnarp.

Norrgående trafik på E6, förbi Malmö (röd markering i kartan): trafikplats Kronetorp–E22 trafikplats Lund N–E6.02–Trafikplats Lund Flädie.

För norrgående trafik från färjeläget i Trelleborg, se övriga vägar nedan.

Klicka på bilden för större format - och för utskrift.

Trafikplats Alnarp
Västkustvägen är öppen för trafik under avstängningen vilket underlättar för trafik in och ut ur Malmö.

kartbild som visar omledningen i trafikplats Alnarp.
Under avstängningen kommer trafiken vara dubbelriktad på avfarten norrifrån. Avfarten in till Åkarp under E6 är däremot stängd. 

Trafik från och till Arlöv, Åkarp, Hjärup, Lomma och Bjärred under avstängningen

Du som bor i Lomma och som ska ut på E6 norrut kör ut via trafikplats Lomma. Du som ska söderut på E6, förbi Malmö, kör ut på trafikplats Lomma och vidare på väg 103 – väg 108 – E22 trafikplats Lund S – E22 trafikplats Kronetorp. Observera att trafikplats Lomma kommer att var hårt belastad med köer. Lommabor som ska till/från Malmö kan använda Malmövägen innanför E6 och västkustvägen, E6.01, den orangea markerade vägen i kartam.

Trafik från Bjärred kör ordinarie väg ut på E6 norrut. I övrigt samma vägar som andra trafikanter.

Trafik till och från Arlöv når E6 norr via västkustvägen. Söderut nås yttre ringleden via Dalbyvägen. Det går också att nå E6 via Lundavägen och Lund S.

Trafik till och från Åkarp når E6 norr och söder via Lundavägen, Lund S och E22. Infarten till Åkarp från E6.01 stängs.

Trafik till och från Hjärup når E6 norr via Lomma eller Lundavägen-väg 108/103. Vänstersväng från Lundavägen ut på v 108 kommer att vara förbjuden. E6 söderut från Hjärup; Lundavägen, Lund S och E22-E6. 

Observera att det finns fler alternativa omledningsvägar. Skyltar visa rekommenderade och alternativa vägar.