Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pågatåg som passerar på järnväg.

Fler trafikutmaningar i Skåne när vi bygger för framtiden

Fyrspåret Malmö-Lund är det största infrastrukturprojekt just nu i södra Sverige. Men det finns också andra tågsträckor och hårt trafikerade vägar i Skåne som rustas upp under året vilket innebär korta eller längre trafikstörningar.

Trafikverket gör stora satsningar på flera järnvägs- och vägsträckor i Skåne under året för att förbättra framkomlighet, säkerhet och miljö. Satsningarna är nödvändiga för hållbara resor och transporter i framtiden. Men de innebär förstås också korta eller längre trafikstörningar för att arbetena ska kunna genomföras på ett säkert sätt.  I kartan ovan är de större arbetena som påverkar trafiken under 2021 markerade.

Stora störningar i tågtrafiken 2021

Fyra spår mellan Malmö och Lund ökar kapaciteten och minskar riskerna för störningar på en av landets mest trafikerade tågsträckor. Utbyggnad till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria i norra Helsingborg förbättrar också kapaciteten. Arbeten på sträckan Ystad och Simrishamn ger en mer robust järnväg med färre störningar.

Stora vägarbeten 2021

Vi planerar också för åtgärder som förbättrar våra vägar, till exempel E6, där den nya motorvägsbron i trafikplats Alnarp gör det möjligt att i framtiden bredda motorvägen. Vi bygger också bort riskerna för viltolyckor med ett övergångsställe för vilda djur på E6 vid Hallandsåsen.

Stor kartbild över Skåne med fyrkantiga röda textplattor med pilar till olika vägar och järnvägssträckor. Texter i bilden: E6 Båstad-Ängelholm, ekodukt Klart september 2021 Preliminär totalavstängning 12-14 mars (södergående),  19-21 mars (norrgående) och två helger i september Ängelholm-Maria, dubbelspår Totalavstängning  Ängelholm–Helsingborg 2021 september–november E6 Ängelholm-Malmö Beläggningsarbete nattetid Periodvis april–oktober E6/E20 Trafikplats Alnarp Totalavstängning 13–30 maj, 2021 Ystad–Simrishamn  förbättringsåtgärder  Totalavstängning  november–december 2021 Malmö–Lund Totalavstängning 28 augusti–6 september, 2021
Stora störningar i väg- och tågtrafiken under 2021