Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fyrspåret finansieras av EU

Sträckan mellan Flackarp-Arlöv är EU-finansierad under perioden februari 2020-januari 2023. Målet är att höja kapaciteten, minska bullerstörningar och förbättra tillgängligheten för orterna längs sträckan samt till övriga Europa.

Den 16 juli 2020 har Fonden för ett sammanlänkat Europa beslutat att projektet ”Action 2019-SE-TM-0106-W/Removal of a major bottleneck between Flackarp and Arlöv on the Swedish Southern Main Line” ska delfinansieras med 23 640 000 EUR från EU:s budget för perioden 2014–2020. Fyrspåret är ett av fyra Trafikverksprojekt som får EU-bidrag från CEF.

Förbättrar tillgängligheten till Europa

Medfinansieringen avser byggandet av den första delen av sträckan Lund-Malmö mellan Flackarp och Arlöv till fyra spår, med målet att höja kapaciteten och därigenom eliminera flaskhalsar, minska bullerstörningar och förbättra tillgängligheten för orterna längs sträckan samt i europeiska stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranean (ScanMed-korridoren) under perioden februari 2020–januari 2023.

Tidigare EU-finansiering

Delar av projektet har sedan tidigare fått EU-finansiering för framtagande av Systemhandling, Järnvägsplan och förberedande arbeten för sträckan Flackarp–Arlöv, ”Action no. 2012-SE-12033-S/Design studies for expansion to four tracks of Nordic Triangle at Flackarp–Arlöv in Sweden”.

CEF är EU:s stödsystem för att bidra till genomförandet av riktlinjerna för TEN-T (transeuropeiska transportnätverket). CEF heter på svenska Fonden för ett sammanlänkat Europa och på engelska Connecting Europe Facility.