Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dokument för sträckan Flackarp-Arlöv

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Järnvägsplan Flackarp-Arlöv, fyra spår

(Alla filer öppnas i nytt fönster)

Beslut

Regeringsbeslut angående överklaganden av fastställelse av järnvägsplanen

Fastställelse av järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 13 MB)

Kartor

Plankarta 1, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 13 MB)

Plankarta 2, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 5 MB)

Underlag till järnvägsplanen


Planbeskrivning, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 4 MB)

Samrådsredogörelse, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 218 KB)

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB med bullerutredning


Miljökonsekvensbeskrivning, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 4 MB)

Buller- och vibrationsutredning. Del 1a. Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv, bilagor 1-5  (pdf-fil 1 MB)

Buller- och vibrationsutredning, Del 1b Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv, bilagor 5-15 Hjärup (pdf-fil 9 MB)

Buller- och vibrationsutredning, Del 2, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv, bilagor 16-24 Åkarp (pdf-fil 9 MB)

Buller- och vibrationsutredning, Del 3, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv, bilagor 25-27 Arlöv (pdf-fil 4 MB)

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogram, sid. 1-49 av 86, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 10 MB)

Gestaltningsprogram, sid. 50-60 av 86, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 8 MB)

Gestaltningsprogram, sid. 61-86 av 86, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 7 MB)

Underlag till planen, kartor och ritningar

Översiktsprofil, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 140 KB)

Tvärsektioner, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 529 KB)

Illustrationskarta 1, Permanent anläggning, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 9 MB)

Illustrationskarta 2, Permanent anläggning, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 12 MB)

Illustrationskarta 3, Permanent anläggning, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 7 MB)

Illustrationskarta 1, Tillfällig anläggning, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 9 MB)

Illustrationskarta 2, Tillfällig anläggning, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 6 MB)

Illustrationskarta 3, Tillfällig anläggning, Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 7 MB)

PM

PM Granskningsutlåtande, 2015-06-17, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 600 KB)

PM Ändringar efter granskning av järnvägsplanen, 2015-06-17, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 500 KB)

PM Ändringar efter granskning av planen, 2016-03-23, Flackarp-Arlöv (pdf-fil 500 KB)

Kompletterande utlåtande, PM, Flackarp-Arlöv 2015-07-01 (pdf-fil 1,3 MB)

Kompletterande samrådsgörelse, 2015-10-15, (pdf-fil 300 KB)

Vattenverksamhet

Domslut. Tillstånd till vattenverksamhet 2017-08-23 (pdf-fil 400kB)

Tillståndsansökan, vattenverksamhet

Ansökan Flackarp-Arlöv (pdf-fil 800KB)

Bilaga A1-A8 (pdf-fil 40MB)

Bilaga B Teknisk beskrivning (pdf-fil 11 MB)

Bilaga B1-B2 (pdf-fil 4 MB)

Bilaga C Miljökonsekvensbeskrivning (pdf-fil8 MB )

Bilaga C1 Översikt detaljplaner 160413 (pdf-fil 4 MB)

Bilaga C2 Planbeskrivning förhandskopia 160427 (pdf-fil 2 MB)

Bilaga C2 Plankarta 130420 (pdf-fil 400 KB)

Bilaga D samrådsredogörelse (pdf-fil 900 KB)

Bilaga F Beslut om icke betydande miljöpåverkan (pdf-fil 150 KB)

Attitydmätning 2015

Rapport, attitydmätning 2015 (PDF, öppnas i nytt förnster)

Informationsmaterial

Folder - Lund-Arlöv, fyra spår, maj 2017 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Besiktning fastighete i Åkarp november 2017 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Arbeten vid Lommavägen i Arlöv oktober 2017 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Information omläggning naturgasledningar Åkarp, september 2016 (PDF, öppnas i nytt förnster)

Information omläggning naturgasledningar Åkarp, juli 2016 (PDF, öppnas i nytt förnster)

Information omläggning naturgasledningar Åkarp, april 2016 (PDF, öppnas i nytt förnster)

Hushållsutskick från december 2016 ->

Presentation Kunskapsseminarium 191008 (pdf 3,22MB)