Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2021-03-12 Störande arbete vid Jakriborg och stationsbron i Hjärup

15 mars startar arbetet med att bygga påfarten till nya stationsbron vid Jakriborg. Vi kommer också att börja sikta massor strax norr om Jakriborg. Arbetena kan upplevas som störande.

Massorna till påfartsrampen körs till stationsbron med lastbilar som kör söderifrån, genom arbetsområdet. Massorna läggs ut i flera lager och mellan varje lager packas materialet med en vält som vibrerar. Arbetet kan periodvis upplevas som störande för de som bor nära arbetsplatsen.

Arbete startar på måndag 15 mars och kommer att pågå fram till mitten av april.

Massor siktas och återanvänds

Norr om Jakriborg kommer vi om några veckor börja sikta utgrävda massor och separera sten och grus i olika storlekar. Materialet återanvänds sedan i andra delar av projektet. Ljudet från siktmaskinen kan upplevas som störande.

Arbetstider

Entreprenören arbetar normalt dagtid vardagar mellan 7-19, men ibland kan entreprenören behöva arbeta längre dagar.

Vår byggplanering kan ändras snabbt

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar. För att kunna använda resurserna på bästa sätt måste entreprenören ibland planera om, vilket innebär att personal och maskiner kan flyttas till en annan del i projektet med kort varsel.

Kommande stora trafikstörningar

• Maj 2021 - E6 stängs helt vid trafikplats Alnarp, 18 dagar

• September 2021 - Tågstopp Malmö-Lund, 9 dygn

Fakta: Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Medfinansierat Europeiska Unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Bild 1

Bildbeskrivning: Flygbild över byggarbetsplats vid Jakriborg. I bildens överkant syns husen i Jakriborg med röda tegeltak. Till höger arbetsbodar, en byggkran, en bro med byggställningar och spåren som går förbi arbetsplatsen

Bildtext: Söder om Jakriborg byggs den västra påfarten till stationsbron.

Bild 2

Bildbeskrivning: En blå maskin med tre transportband som är riktade ut från maskinen. Runt maskinen högar med grus och stenmaterial i olika storlekar. Bakom maskinen syns en skopa som tömmer massor i maskinen.

Bildtext: Med siktmaskinen återvinns stenmaterial som kan användas i andra delar av projektet.

Bild 3.

Bild på EU-flagga med text: Medfinansierat av Europeiska Unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Sidfot/kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv 

Telefon: 0771–921 921

www.trafikverket.se/fyrsparet

 

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00

Övrig tid: 08 -585 516 10