Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2021-04-23 Fortsatt spontning i norra Åkarp - Risk för störande buller och vibrationer

Arbetet med att borra och sponta norr om stationen i Åkarp, förlängs och beräknas pågå några veckor in i maj. Arbetet kan upplevas som störande.

Norr om stationen i Åkarp, på västra sidan om spåren, har vi byggt en stödmur med bullerskyddsskärm. Innanför skärmen trycks stålplankor ner, så kallad spont, för vi ska att kunna gräva schaktet där de nya spåren ska byggas. Spåren börjar byggas efter sommaren.

Arbetet med att trycka ner sponten är en utmaning. Lerlagret en bit ner i backen är mycket hårt och arbetet tar längre tid än beräknat. För att underlätta arbetet förborrar vi i marken innan sponten trycks ned. Vi arbetar nu med ytterligare en borrmaskin för att vinna tid. Sponten trycks ner med en maskin som vibrerar och arbetet kan upplevas som störande. Även borrningen kan störa.

Arbetstider

Vi kommer behöva sponta något längre tid än planerat. I mitten av maj räknar vi med att vara klara med sponten. Arbetet utförs vardagar 07-19.

Vår byggplanering kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar, det gäller att använda resurserna på bästa sätt. Ibland måste entreprenören planera om med kort varsel vilket innebär att personal och maskiner flyttas till en annan del i projektet.

Kommande stora trafikstörningar

• Maj 2021 - E6 stängs helt vid trafikplats Alnarp, 2-3 veckor

• September 2021 - Tågstopp Malmö-Lund, ca 9 dygn

Fakta: Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Bild 

Bildbeskrivning: Ett byggschakt med stålbro vid horisonten. Till vänster i bild ett grått plank med rostiga stålplankor bredvid. Två pålningsmaskiner med höga riggar står intill stålplanken.

Bildtext: Innanför den nybyggda bullerskyddsskärmen trycker entreprenören ner spont för att kunna gräva klart schaktet där de nya spåren ska byggas.

Sidfot med kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 

232 37 Arlöv 

Telefon: 0771–921 921

www.trafikverket.se/fyrsparet

 

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00

Övrig tid: 08 -585 516 10