Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2021-05-06 Arbete dygnet runt i trafikplats Alnarp - Risk för störande buller

Med start vid midnatt 13 maj river vi och bygger om trafikplats Alnarp för att ge plats för nya spår. Arbetet är tidskritiskt och måste pågå dygnet runt och en del av arbetsmomenten kommer att upplevas som störande.

13-30 maj stänger vi E6:an vid trafikplats Alnarp. Under 18 hektiska dagar river vi den gamla motorvägsbron, lanserar den nya och återställer motorvägen. Broarbetet pågår dygnet runt med maskiner och arbetsfordon som kan störa dig som bor nära bygget.

Följ oss i sociala medier

Dessvärre kommer vi inte att kunna erbjuda en utsiktsplats den här gången. Den rådande pandemin gör det omöjligt att samla många människor på en plats. Brons läge, mellan motorvägen och de tillfälliga spåren, gör den också svår att se från en plats utanför arbetsområdet.

Vi kommer att rapportera från broarbetet under hela avstängningen, både på Facebook och på Instagram. Följ oss på:

  • www.facebook.com/fyrsparet
  • www.instagram.com/lund_arlov4spar

Vår byggplanering kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar, det gäller att använda resurserna på bästa sätt. Ibland måste entreprenören planera om med kort varsel vilket innebär att personal och maskiner flyttas till en annan del i projektet.

Kommande stora trafikstörningar

  • September 2021 - Tågstopp Malmö-Lund, ca 9 dygn
  • Augusti 2022 - Tågstopp Malmö-Lund, 7-10 dygn

Fakta: Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Bild 1

Bildbeskrivning: Kartbild som visar trafikplats Alnarp. Skyltar för fordonstrafik förbjuden visar vilka vägar som är stängda och pilar visar den dubbelriktade motorvägsavfarten till Västkustvägen.

Bildtext: Infarten till Åkarp från Västkustvägen kommer att vara stängd 13-30 maj. Observera att avfarten från E6, i södergående riktning, är dubbelriktad under avstängningen för att underlätta för trafik in och ut ur Malmö.

Bild 2

Bildbeskrivning: Byggarbetsplats med en stor betongbro mitt i bilden. Till vänster järnvägsspår som går genom tunnel under motorväg. I bakgrunden bilar och lastbilar som passerar på en motorväg.

Bild på EU-flagga och text: Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Sidfot/kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 

232 37 Arlöv 

Telefon: 0771–921 921

www.trafikverket.se/fyrsparet

 

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00

Övrig tid: 08 -585 516 10