Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2021-08-13 Nattarbete när nya spåren byggs - Risk för störande buller

Spårbygget startat. Spåren byggs i etapper, genom Hjärup och ner till Åkarp. För att arbeta så tidseffektivt som möjligt byggs spåren på dagtid och på nätterna kompletterar vi och lägger makadam i spåren. En del arbeten kan upplevas som störande.

Arbetet med makadam nattetid startar norr om Hjärup och arbetet flyttar sig sedan söderut genom Hjärup mot Åkarp. Under vecka 33 beräknas makadamarbetet pågå i Hjärup. Det tar fyra nätter att lägga ut stenmaterialet genom Hjärup, därefter fortsätter arbetet söderut mot Gränsvägen i Åkarp. I månadsskiftet augusti/september upprepas processen när det andra spåret byggs.

Risk för störande buller

Arbetet med makadam sker nere i spårschaktet i Hjärup, på cirka fyra meters djup, och i skydd av stödmurar med bullerabsorbenter. Vissa arbetsmoment kan trots det upplevas som störande. Makadamarbetet pågår nattetid mellan 21:00 och 06:00.

Byggplaneringen kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar. För att kunna använda resurserna på bästa sätt måste entreprenören ibland planera om, vilket innebär att personal och maskiner kan flyttas till en annan del i projektet med kort varsel.

Fakta: Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Bild 1

Bildbeskrivning: En röd mobil lyftkran i ett byggschakt med grusbeläggning som lyfter en spårväxel. Tre gulklädda arbetare står runt växeln. Ovanför ligger redan en spårväxel på marken. Till höger om lyftkranen står en rad bilar parkerade. Ovanför syns bebyggelse vid sidan om spårschaktet och en bro över schaktet.

Bildtext: Bygget av de fyra nya spåren har startat i Hjärup. Spårbygget görs dagtid, en del kompletterande arbeten med makadam görs på kvällar och nätter.

Bild på EU-flagga och text: Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Sidfot/kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 

232 37 Arlöv 

Telefon: 0771–921 921

www.trafikverket.se/fyrsparet

 

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00

Övrig tid: 08 -585 516 10