Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2021-09-13 Spontning vid norra tunnelmynningen - Risk för störande buller och vibrationer

I september återupptas arbetet med spontning vid den norra tunnelmynningen i Åkarp. Det är schaktkanten vid tunneln som ska förstärkas så att den sista delen av spårschaktet kan grävas ut. Vibrationer och buller från maskinerna kan upplevas som störande.

Under vintern och våren har entreprenören tryckt ner spont innanför stödmuren, från Gränsvägens bro ner mot den norra tunnelmynningen. Sponten krävs för att det senare ska vara möjligt att gräva schaktet där de nya spåren ska byggas.

Utmanande lera

Erfarenhet från tidigare arbete visar att leran är hård. Marken kommer därför att förborras för att sponten ska vara lättare att trycka ner. Arbetet kommer trots det vara utmanande och kan vara som störande för dig som bor nära arbetsplatsen.

Arbetstider

Arbetet med förborrning, och senare spontning, starar under vecka 37. Det är osäkert hur lång tid arbetet med spontningen kommer att pågå. Arbetet utförs vardagar 07-19.

Byggplaneringen kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar, det gäller att använda resurserna på bästa sätt. Ibland måste entreprenören planera om med kort varsel vilket innebär att personal och maskiner flyttas till en annan del i projektet.

Fakta: Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Bild 1

Bildbeskrivning: Flygbild över spårområdet och byggområdet i norra Åkarp. Till vänster ett villaområde, till höger stora högar med jordmassor. I ett schakt står byggmaskiner och till höger om schaktet passerar ett Öresundståg på järnvägen.

Bildtext: Sponten ska tryckas ner på en sträcka närmast den norra tunnelmynningen i Åkarp, markerad med en röd linje i bilden ovan.

Bild på EU-flagga och text: Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Sidfot/kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 

232 37 Arlöv 

Telefon: 0771–921 921

www.trafikverket.se/fyrsparet

 

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00

Övrig tid: 08 -585 516 10