Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2022-01-14 Störande vibrationer från arbeten vid Gränsvägens bro

Sedan slutet av förra året arbetar vår entreprenör vid Gränsvägens bro, bland annat med att återfylla och packa grus på den västra sidan om spåren. Arbetet återupptas igen i slutet av nästa vecka, och arbetet kommer medföra störande vibrationer.

Entreprenören gör vad de kan för att minska vibrationerna och störa så lite som möjligt, bland annat används en så lätt maskin som möjligt. Men vibrationerna kommer ändå att märkas.

Arbetet beräknas starta i slutet av vecka tre och pågå till och med vecka 5.

I området finns vibrationsmätare uppsatta som larmar när vibrationerna riskerar att överskrida gränsvärdet för skador på fastighet.

Entreprenören arbetar vardagar 07-19.

Vår byggplanering kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar, det gäller att använda resurserna på bästa sätt. Ibland måste entreprenören planera om med kort varsel vilket innebär att personal och maskiner flyttas till en annan del i projektet.

Fakta: Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Bild:

Flygbild över en fackverksbro som sträcker sig över ett spårområde och ett byggområde. Under fackverksbron har en mindre bro byggts. Två områden vid brons båda fästen är markerade med röd linje. Till vänster om bron syns villor och radhus.

Bildtext: Återfyllningen och packning av grus- och stenmaterial utförs inom de markerade områdena.

Bild på EU-flagga och text: Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Sidfot/kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 

232 37 Arlöv 

Telefon: 0771–921 921

www.trafikverket.se/fyrsparet

 

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00

Övrig tid: 08 -585 516 10