Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Närbild på järnvägsspår och en växel.

2021-07-09 Planera för tågstoppet Malmö-Lund

Den 28 augusti – 6 september är det dags igen. I stort sett all tågtrafik mellan Malmö och Lund stoppas när vi bygger nya växlar och järnvägsbroar i södra Lund.

Tillsammans med Skånetrafiken arbetar vi för att trafikstoppet ska bli så tryggt och smidigt som möjligt för alla som behöver resa. Planera för längre restider under drygt en vecka. Ersättningsbussar sätts in mellan Malmö och Lund och mellan Hjärup och Lund.

Ta tåget från Burlövs, Åkarps och Hjärups station

Stoppet innebär att all tågtrafik på Södra stambanan norrifrån stannar och vänder i Lund, och nästan all trafik från söder stannar vid Malmö C. Pågatågen som normalt stannar i Burlöv, Åkarp och Hjärup kommer att stanna på de stationerna även under tågstoppet. Tågen söderifrån vänder i Hjärup och kör tillbaka mot Malmö, och stoppen blir därför inte helt enligt den normala tidtabellen. Kolla din resa i Skånetrafikens app.

Ersättningsbuss från Hjärup till Lund

Det innebär alltså att du kan ta tåget mot Malmö eller Lund som vanligt från Åkarps station. Om du åker mot Lund kliver du av i Hjärup och tar ersättningsbuss vidare.

Ersättningsbussarna stannar vid Banvallsvägen i Hjärup och vid Bangatan och Skyttelbron vid Lund C. I Malmö stannar bussarna vid Utställningsgatan, norr om Malmö C.

Arbete dygnet runt i Klostergården

Arbetet kommer att pågå dygnet runt med maskiner i banområdet och transporter till och från arbetsplatserna längs spåren, från Ringvägen ner till Höjeåvägen.

Läs mer om tågstoppet

Bild 1

Bildbeskrivning: En närbild på järnvägsspåret med en växel, betongslipers och makadam.

 

Tågstoppsvecka = cykelvecka

Vill du slippa stress, bilköer och ersättningsbussar under tågstoppet? Att cykelpendla är då kanske ett alternativ. Du kan dessutom vara med i vår cykelbildstävling och vinna spelet Ticket to ride.

Att cykla mellan Malmö och Lund tar cirka en timme. I vår karta hittar du tre förslag på olika cykelvägar. Upprustningen av cykelvägen vid Lundavägen, från väg 108 till Åkarp, är nu helt klar. Det underlättar för dig som vill cykelpendla.

Läs mer om cykeltävlingen

Bild

Bildbeskrivning: Två personer på cykel med hjälm och gula västar.

 

Nästa del av Burlövs station tar form

Den östra plattformen på Burlövs station blir i stort sett en kopia av plattformen som öppnades förra sommaren. Den 330 meter långa plattformen växer fram dag för dag. Betongarbetena är avslutade och under sommaren och hösten färdigställer vi den med bland annat vindskydd, tak, trappor och belysning. Vi lägger värmeslingor i plattformen, precis som vi gjorde i den västra. Det underlättar skötseln på vintern eftersom snön smälter och inte behöver skottas.

Den tillfälliga plåttunneln under stationen är nu borta. Det har varit lite stökigt i och runt passagen under våren, men i sommar lägger vi plattor och asfalterar gång- och cykelvägen. När allt är klart är det en bred och fin passage under stationen.

Den östra stationsdelen öppnar efter sommaren 2022 när trafiken börjar rulla på de nya spåren.

Spårbygge genom Arlöv till hösten

Till hösten är det dags att börja bygga spår 1 och 2 från Arlövs bangård och norrut, mot Åkarp. Vi bygger först plattformen och lägger bädden som spåren sedan ska byggas på. I mitten av oktober levereras rälsen till de två nya spåren.

Området vid Burlövs station utvecklas

I slutet av året är vi klara med de flesta byggjobben på den östra och västra sidan om stationen. Områdena kommer att lämnas tillbaka till Burlövs kommun, och vi återställer dem väldigt enkelt eftersom det snart blir en ny arbetsplats när kommunen utvecklar området runt den nya stationen.

Bild

Bildbeskrivning: Till vänster i bild syns den färdiga plattformen vid Burlövs station. Till höger syns det som blir den andra plattformen, där taket håller på att byggas. Mellan plattformarna går järnvägsspåren.

Bildtext: Just nu bygger vi vindskydd, tak och lägger plattor på den östra plattformen.

 

Tågtunneln genom Åkarp färdiggjuten

Den sista delen på tunneltaket på cirka 400 meter blev klar i början av juni. Under sommaren gräver vi ur det sista av massorna ur tunneln. Vi har börjat gräva ur från den södra tunnelmynningen, och i mitten av juni började vi även att gräva ur från den norra sidan. Vi gräver ur 250 meter från söder, och 150 meter från norr.

Tunneltaket blir grönt

Jordmassor ska sen läggas på tunneltaket, för att vi ska kunna anlägga den gröna ytan. Efter sommaren återställer vi Bruksvägen och Lervägen och vi kommer även att börja med installationer i tågtunneln.

Det blir inte möjligt att gå på tunneltaket förrän till sommaren 2023. Vi måste först riva de tillfälliga spåren, vilket påbörjas under hösten 2022.

 

Efter schaktningen i Åkarp kommer spårbyggarna

Efter sommaren kan spårbygget mellan Åkarp och Hjärup starta. Först lägger vi den bädd som spåren ska byggas på och därefter makadam till banvallen. Under hösten kommer räls och slipers.

De fyra nya spåren byggs söderifrån – ett spår i taget. Så det blir fyra vändor mellan Åkarp och Hjärup för spårbyggarna.

 

Bro istället för bomhelvete

Alnarpsvägens bro över spåren är nu färdiggjuten. Bomhelvetet, där Åkarpsbor tillbringat många långa minuter i väntan på öppningen av järnvägsövergången, är nu bara ett minne. Passagen över spåren ersätts med en bro som preliminärt öppnar vid årsskiftet 2022/2023. Innan bron kan öppnas måste vi först riva de tillfälliga spåren och bygga anslutningar till bron.

Bygget av bron över spåren vid Gränsvägen har startat och vi är mer än halvvägs med betongarbetena. Bron blir klar i augusti men kan öppnas först vid årsskiftet 2022/2023. Där måste också de tillfälliga spåren rivas och de anslutande vägarna byggas innan bron öppnas.

Bild

Bildbeskrivning: Bilkö framför nedfällda bommar vid en järnvägsövergång i Åkarp.

 

Stationshuset står säkert vid schaktkanten

Det gamla stationshuset i Åkarp står just nu mitt i arbetsområdet, bland tågspår och djupa schakt. Huset som byggdes 1903 står tomt sedan 3,5 år. Det skyddas nu för att minimera permanenta skador och ett nytt liv efter 2023.

Läs mer om stationshuset i Åkarp

Bild

Bildbeskrivning: Ett stationshus står några få meter från en brant kant som går ner till ett schakt. Där nere syns maskiner och en stor röd betongkran.

 

Tre nya broar i Hjärup klara redan under sommaren

Tre broar över spåren i Hjärup blir klara under sommaren. Det är broarna för Vragerupsvägen och Lommavägen samt stationsbron.

Vragerupsbron byggs norr om den tillfälliga bron, och är byggd för biltrafik, cyklister och fotgängare. Både Vragerupsbron och Lommabron är färdiggjutna men saknar de anslutande vägarna. De kan anläggas på båda sidor först när de tillfälliga spåren är borta. Broarna kan öppnas preliminärt vid årsskiftet 2022/2023.

Stationsbron blir Hjärups nya landmärke

Stationsbron är färdiggjuten och där byggs nu de gröna trapphusen i stål och glas, som länkas samman med väderskyddet på bron. Vi pusslar ihop stål och tillhörande glas bit för bit under sommaren. Det blir också en hiss på var sida om den 27 meter breda bron.

Det mesta på bron blir klart under sommaren, förutom de anslutande vägarna till bron. De kan byggas först när de tillfälliga spåren är borta, från hösten 2022.

Ingen gång- och cykelväg över stationsbron


Vägen mellan Jakriborg och den tillfälliga stationen kommer inte att läggas om under sommaren, som tidigare planerats. Förutsättningarna har ändrats och den nuvarande gång- och cykelvägen kommer att vara en säkrare passage, och dessutom mer tillgänglig. Den kommer därför att vara kvar till efter hösten 2022.

Bild

Bildbeskrivning: Stor betongbro där ett trapphus har börjat byggas i form av en grön metalldel till vänster. Framför bron syns betongstöd som blir en del av plattformen. Tågspåren går sedan under tunneln.

Bildtext: Nu byggs de gröna trapphusen och vindskyddet på stationsbron.

 

Efter schaktningen i Hjärup kommer spårbyggarna

I Hjärup är vi i stort sett klara med utgrävningen av alla massor i schaktet där de fyra nedsänkta spåren ska byggas. Vi har börjat lägga grunden till plattformarna, vilket gör att den nya stationen syns lite tydligare. De cirka 250 meter långa plattformarna byggs vid de yttre spåren (spår 1 och 4) och de färdigställs under sommaren och hösten.

Efter sommaren kan spårbygget genom Hjärup starta. Först lägger vi den bädd som spåren ska byggas på och därefter makadam till banvallen. Under hösten kommer räls och slipers. De fyra nya spåren byggs söderifrån – ett spår i taget, från Åkarp till Hjärup. Så det blir fyra vändor mellan Åkarp och Hjärup för spårbyggarna.

Nu byggs Klostergårdens station

Den nya stationen vid Klostergården får två sidoplattformar med på- och avstigning från de yttre spåren. Plattformarna blir cirka 250 meter långa och utrustas med bänkar och vindskydd. De fyra spåren förbi Klostergården byggs i två etapper. De två nya spåren byggs nu på den västra sidan om dagens spår. När de är färdiga och i drift byggs de gamla spåren om.

Bild

Bildbeskrivning: Illustrerad bild där ett lila pågatåg och ett grått Öresundståg passerar Klostergårdens station.

Bildtext: Framtidsbild över Klostergårdens station. Stationen står klar i slutet av 2023. Bild: Sweco.

 

Så påverkas du som bor vid Klostergården av järnvägsbygget

Gång- och cykelpassagen stängs 1 augusti

En ny passage för gång- och cykeltrafik under spåren byggs i höjd med Nordanväg och Maskinvägen, cirka 50 meter söder om den gamla passagen. En järnvägsbro över vägen skjuts på plats i början av september. Den gamla passagen kommer att stängas den 1 augusti, och den nya kan preliminärt öppnas i början av 2022. Gång- och cykeltrafiken leds tillfälligt om till gång- och cykelvägen under järnvägen vid Ringvägen.

Vägar längs järnvägen påverkas

Även områdena på båda sidorna av järnvägen i Klostergården påverkas under byggtiden. Åkerlund och Rausings väg kommer att hållas öppen för trafik, men den kan påverkas i perioder. På östra sidan om järnvägen är gång- och cykelvägen mellan värmeverket och Källbygårdens koloniområde stängd. Vägen öppnas när stationen är färdigbyggd, preliminärt under 2022.

Ny passage för kollektivtrafik, gående och cyklister

I höjd med Höjeåvägen byggs en järnvägsbro över en väg där bussar, gång- och cykeltrafik ska passera. Bron byggs på uppdrag av Lunds kommun som senare ska bygga anslutande vägar på båda sidor om järnvägen. Järnvägsbron skjuts på plats i september 2021. Gräsplanen vid Fältharevägen är tillfälligt byggområde för arbetet med järnvägsbron och stationen. Ytan återställs senare.

Järnvägsbron över Höje å klar i sommar

Arbetet med den nya järnvägsbron över Höje å pågår till slutet av sommaren. Vägen under bron på åns norra sida är stängd, och den kan öppnas först när arbetet är helt klart och marken är återställd, preliminärt i början av 2022. Gångstigen på den södra sidan av ån är däremot öppen.

Bild

Bildbeskrivning: Flygbild över en bro som byggs bredvid järnvägsspår som går över en å.

Bildtext: Järnvägsbron över Höje å byggs färdig i sommar.

 

Sidfot med information och kontaktuppgifter

Kontakt

Projektchef:
Jens-Peter Eisenschmidt
jens-peter.eisenschmidt@trafikverket.se

Kommunikationsansvarig:
Eva Oskarsson
eva.a.oskarsson@trafikverket.se

E-post:
lund-arlov-fyra-spar@trafikverket.se

Följ oss på:
trafikverket.se/fyrsparet
www.facebook.com/fyrsparet
www.instagram.com/lund_arlov4spar/

Om Fyrspåret Malmö – Lund

Södra stambanan mellan södra Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår.
Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Byggperiod: 2017–2023
Budget: cirka 5,4 miljarder
Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Adress

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
trafikverket.se/fyrsparet

Bild på EU-flagga med text: Medfinansierat av Europeiska Unionens fond för ett sammanlänkat Europa.