Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2020-12-02 Betongtransporter genom Åkarp när vi gjuter tunneltaket

Med början på fredag 4 december börjar vi gjuta taket till den blivande tågtunneln i Åkarp. Gjutningen tar cirka 12 timmar och under arbetet kör våra betongbilar på Bågevägen och Åkerbloms väg.

Tre stora gjutningar

Under december genomförs tre stora gjutningar av de första taksektionerna till den nya tågtunneln genom Åkarp. Vid varje gjutning går det åt 600 m3 betong och arbetet beräknas pågå från 07:00 till 19:00. Första gjutningen är nu på fredag 4 december. Första gjutningen är nu på fredag 4 december. Gjutningar är planerade 17 december samt en gjutning efter Jul och Nyår

Vakter utmed transportvägen

Under gjutningsarbetet kör betongbilar kontinuerligt längs Bågevägen och Åkerbloms väg ner mot vår arbetsplats. Entreprenören placerar ut trafikvakter längs transportvägen. En av Trafikvakterna placeras utanför skolan vid Bågevägen. Transporterna kan upplevas störande. Tack för ert tålamod.

Vår byggplanering kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar, det gäller att använda resurserna på bästa sätt. Ibland måste entreprenören planera om med kort varsel vilket innebär att personal och maskiner flyttas till en annan del i projektet.

Kommande stora trafikstörningar

  • Maj 2021 - E6 stängs helt vid trafikplats Alnarp, 2-3 veckor
  • September 2021 - Tågstopp Malmö-Lund, ca 9 dygn
  • Augusti 2022 - Tågstopp Malmö-Lund, 7-10 dygn

Fakta: Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Bild 1

Bildbeskrivning: Tre illustrationer som visar en betongbil som lägger ut betong på marken. En grävmaskin som gräver under en betongplatta och ett tåg och fyra spår i en tunnel.
Bildtext: Det armerade tunnelvalvet gjuts i etapper direkt på marken mellan de färdiga tunnelväggarna. När valvet är klart kan massorna schaktas ut successivt ner till nivån där spåren ska byggas. På valvet/tunneltaket anläggs ett stationsområde och gröna ytor med gång- och cykelvägar.

Bild 2

Bildbeskrivning: Karta med transportvägen längs Bågevägen och Åkerbloms väg utmärkt med en röd linje.
Bildtext: Transportvägen för betongbilar längs Bågevägen och Åkerbloms väg.

Sidfot, kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv 

Telefon: 0771–921 921

www.trafikverket.se/fyrsparet

 

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00

Övrig tid: 08-585 516 10