Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

December 2021 - Hushållsutskick från Fyrspåret till Åkarp

Sid 1

Stor bild med trafikverkets logotyp i överkanten

Bildbeskrivning: Ett flera meter djupt schakt med väggar som delvis är klädda med rött tegel. I ena änden på schaktet syns en tunnelmynning. Nere i schaktet maskiner och gulklädda arbetare. Ovanför schaktkanten en gul tegelvilla.

Nya stationen inspireras av det gamla Åkarp

I oktober fyllde projektet fyra år. Som du kanske minns invigdes projektet i oktober 2017 när barn från en förskola i Åkarp gjorde handavtryck i en betongtavla. Vi firar snart vår fjärde jul tillsammans. För Fyrspårsbyggarna innebär det lite julledighet och för dig som ibland störs av vårt arbete blir det kanske lite extra lugn och ro. Helt stilla på våra arbetsplatser blir det dock inte. En del arbeten i Åkarpstunneln pågår även under mellandagarna. Och vi har förstås personal som ser till pumpar och annan utrustning vid arbetsplatserna.

Rött och svart tegel vid stationen

I oktober började vi sätta tegel på schaktväggarna i Åkarps station. Färgerna på teglet är inspirerade av stationshuset i Åkarp och andra gamla tegelhus i Åkarp. I det sex meter djupa stationsschaktet är det cirka 2600 kvadratmeter som vi klär med tegel.

Bullerabsorbenter bakom teglet

Vanligtvis läggs tegelstenar på varandra när de muras upp. Vi vrider istället upp stenarna så att hålen i teglet syns. Det blir fint visuellt och framförallt hjälper det till att dämpa bullret tack vare det ljudabsorberande materialet bakom teglet. 

Tunneltak med passage över spåren

Vi har lagt ett tunt lager med massor på det 400 meter långa tunneltaket vid Åkarps station. Det återstår en hel del arbete innan det är ett grönområde. Över tunneln byggs också flera passager för gående och cyklister, och i höjd med Lervägen skapas ett stationstorg. Vid stationstorget har vi byggt ett litet teknikhus som också får tegelfasad och ett grönt sedumtak för att matcha stationen och parken runt omkring.

Bild: Närbild på tegel som muras mot en vägg. En handsklädd murare pressar ner tegel och skrapar bort murbruk med en murspade.

Vad händer med massorna vid IP?

Vi är klara med de stora schaktarbetena i Åkarp och Hjärup. En hel del massor har lagts upp vid Gränsvägen och många undrar om det blir en skidbacke. Men så är det tyvärr inte. Massorna har vi sparat till vårt återställningsarbete. Istället för att köra fram och tillbaka med massorna har vi sparat dem tills det är dags att göra fint runt stationerna.

Sid 2

Bild: En datorframtagenbild på en tågplattform på den framtida stationen i Åkarp med fyra spår och två plattformar i en schakt med tegelväggar. Ovanför schaktkanten syns ett stort rött hus och slutet på schaktet syns en tunnelmynning.

Kolla in Åkarps station i ”digitala” Fyrspåret

Nu har vi uppdaterat vår digitala modell som visar de nya stationerna på sträckan. Kika in på Åkarps station på din dator eller varför inte med hjälp av din mobil och ett par VR-glasögon.

I vår virtuella miljö kan du få en bra uppfattning om framtiden, även om det inte är en exakt återgivning. På varje station finns tre olika punkter där du kan se dig omkring i 360 grader åt alla håll. Med pilar förflyttar du dig till de andra punkterna eller till nästa station.

Skanna och kolla in Åkarps station. Läs mer om det digitala fyrspåret: www.trafikverket.se/fyrsparet-vr-360

Bild på en QR-kod

 

Bild: I överkant på bilden en bro som sträcker sig över fyra spår. Intill spåren en vattenreningsanläggning som består av flera mindre bassänger som är sammankopplade. Intill bassängen en nyplöjd åker.

Så filtrerar vi vattnet från bygget

När vi bygger Fyrspåret samlas en hel del vatten i schaktområdena som måste ledas bort. Det kan ibland innehålla stora mängder partiklar och måste därför renas innan det släpps ut till vattendragen.

Till vår hjälp har vi byggt sedimentationsbassänger som fungerar som reningsverk. De är byggda för att hantera stora volymer grumligt vatten. I bassängerna finns vallar som vattnet passerar och filtreras genom.

I bassängerna finns vallar som vattnet passerar och filtreras genom. Stora stenar bromsar också vattenflödet så att partiklarna kan sjunka till botten. Vattenprover från bassängerna tas ofta och har aldrig överskridit de riktvärden som fastställts för vattnet som pumpas till Alnarpsån.

 

Sidfot med faktaruta och kontaktinformation

Fyrspåret Malmö-Lund

Södra stambanan mellan södra Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.
Byggperiod: 2017 – 2023
Budget: cirka 5,4 miljarder kronor
Entreprenör: Joint Venture NCC/OHLA

Kontakt

Projektchef: Jens-Peter Eisenschmidt, jens-peter.eisenschmidt@trafikverket.se

Kommunikationsansvarig: Eva Oskarsson, eva.a.oskarsson@trafikverket.se,
E-post: lund-arlov-fyra-spar@trafikverket.se

Följ oss på: trafikverket.se/fyrsparet

Facebook: www.facebook.com/fyrsparet

Instagram: @lund_arlov4spar

Tågsymbol på en röd linje

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

Webb: trafikverket.se

 

Bild på EU-flagga och text: Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.