Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

December 2021 - Hushållsutskick från Fyrspåret till Arlöv

Sid 1

Stor bild med trafikverkets logotyp i överkant

Bildbeskrivning: En tågplattform med ett tak på stålpelare. På plattformen ligger material och en ställning är rest. Ett lila pågatåg står stilla vid en plattform intill.

Alla spår snart på plats genom Arlöv

I oktober fyllde projektet fyra år och vi firar snart vår fjärde jul tillsammans. För Fyrspårsbyggarna innebär det lite julledighet och för dig som ibland störs av vårt arbete blir det kanske lite extra lugn och ro. Helt stilla på våra arbetsplatser blir det dock inte. Vi har förstås personal som ser till pumpar och annan utrustning vid arbetsplatserna.

Nästa plattform växer fram

I höstas började vi bygga de östra spåren genom Burlövs station så snart är alla fyra spår genom Arlöv på plats. Arbetet med den östra plattformen fortsätter. Den blir i stort sett en kopia av den västra, som öppnades efter tågstoppet förra sommaren. Just nu är det fokus på att fylla upp plattformen och sedan lägga plattor och bygga vindskydd.

Plattorna berättar

Plattorna fyller fler funktioner. Det ska vara snyggt och dekorativt, men plattorna signalerar också var du befinner dig, ett bra hjälpmedel för den med nedsatt syn. De randiga plattorna signalerar att du går längs med plattformen.  Sen kommer en rad med plattor i skarp kontrast, följt av plattor med runda bulor. De betyder stopp. Passerar du dem så går du mot spåret eller en kant.

Serpentinvägen en tillfällig lösning

Delar av gång- och cykelvägen vid stationstunneln har fått ny beläggning och belysningen är på plats i tunneln. På den östra sidan om stationen är ytan begränsad och sluttningen brant. Därför har gång- och cykelvägen fått formen av en serpentin så att lutningen inte blir för brant och för att alla kan ta sig fram. Vägen är tillfällig och det är Burlövs kommun som planerar för det framtida stationsområdet. 

Bild: En datorframtagenbild på en tågplattform på den framtida stationen i Burlöv med fyra spår och två plattformar. På plattformarna står människor som väntar på tåget. I bakgrunden skymtar Burlövs Centers byggnad.

Kolla in Burlövs station i ”digitala” Fyrspåret

Nu har vi uppdaterat vår digitala modell som visar de nya stationerna på sträckan. Kika in på Burlövs station på din dator eller varför inte med hjälp av din mobil och ett par VR-glasögon.

I vår virtuella miljö kan du få en bra uppfattning om framtiden, även om det inte är en exakt återgivning. På varje station finns tre olika punkter där du kan se dig omkring i 360 grader åt alla håll. Med pilar förflyttar du dig till de andra punkterna eller till nästa station.

Skanna och kolla in Burlövs station. Läs mer om det digitala fyrspåret: www.trafikverket.se/fyrsparet-vr-360

Bild på en QR-kod

Sid 2

Bild: I överkant på bilden en bro som sträcker sig över fyra spår. Intill spåren en vattenreningsanläggning som består av flera mindre bassänger som är sammankopplade. Intill bassängen en nyplöjd åker.

Så filtrerar vi vattnet från bygget

När vi bygger Fyrspåret samlas en hel del vatten i schaktområdena som måste ledas bort. Det kan ibland innehålla stora mängder partiklar och måste därför renas innan det släpps ut till vattendragen.

Till vår hjälp har vi byggt sedimentationsbassänger som fungerar som reningsverk. De är byggda för att hantera stora volymer grumligt vatten. I bassängerna finns vallar som vattnet passerar och filtreras genom.

I bassängerna finns vallar som vattnet passerar och filtreras genom. Stora stenar bromsar också vattenflödet så att partiklarna kan sjunka till botten. Vattenprover från bassängerna tas ofta och har aldrig överskridit de riktvärden som fastställts för vattnet som pumpas till Alnarpsån.

 

Lera från Fyrspåret blev miljövänlig bänk

Måste man verkligen ha cement som bindemedel när man gjuter en bänk? Icke! Det fungerar faktiskt med lera. Det har två uppfinningsrika studenter från Malmö universitet nu testat. Med hederlig skånsk lera från Fyrspårsbygget har de tillverkat en bänk.

Bänken har upp till tre sittplatser, och det fiffiga med bänken är att den åter blir till jord om den skulle brytas ned. Bänken finns på Brunnshög i norra Lund för den som vill titta och provsitta.

Bild: En sittbänk i betong framför en parkering med två vita bilar.

 

Sidfot med faktaruta och kontaktinformation

Fyrspåret Malmö-Lund

Södra stambanan mellan södra Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.
Byggperiod: 2017 – 2023
Budget: cirka 5,4 miljarder kronor
Entreprenör: Joint Venture NCC/OHLA

Kontakt

Projektchef: Jens-Peter Eisenschmidt, jens-peter.eisenschmidt@trafikverket.se

Kommunikationsansvarig: Eva Oskarsson, eva.a.oskarsson@trafikverket.se,
E-post: lund-arlov-fyra-spar@trafikverket.se

Följ oss på: trafikverket.se/fyrsparet

Facebook: www.facebook.com/fyrsparet

Instagram: @lund_arlov4spar

Tågsymbol

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

Webb: trafikverket.se

 

Bild på EU-flagga och text: Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.