Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

December 2021 - Hushållsutskick från Fyrspåret till Hjärup

Sid 1

Stor bild med trafikverkets logotyp i överkanten

Bildbeskrivning: En betongbro över fyra järnvägsspår med sidoplattformar. En grävmaskin lastar material under bron. På bron ligger ett grönmålat fackverk av stål med trappor ner till plattformarna.

Nu bygger vi plattformarna på Hjärups station

I oktober fyllde projektet fyra år och vi firar snart också vår fjärde jul tillsammans. För Fyrspårsbyggarna innebär det lite julledighet och för dig som ibland störs av vårt arbete innebär det kanske lite extra lugn och ro. Helt stilla på våra arbetsplatser blir det dock inte. Vi har förstås personal som ser till pumpar och annan utrustning vid arbetsplatserna.

Stationen växer fram

Vi är i full gång med plattläggningen på stationen. Det är ett riktigt hantverk att få till ett bra underlag så att inte plattorna sätter sig senare. Själva fundamenten till belysning, stationsskyltar och väderskydd är redan på plats. Efter att plattorna är på plats monteras väderskydden.

På väggarna blir det betong- och plåtsektioner med ljudabsorbenter som ger en bättre ljudmiljö.

Plattorna berättar

Plattorna fyller fler funktioner. Det ska vara snyggt och dekorativt, men plattorna signalerar också var du befinner dig, ett bra hjälpmedel för den med nedsatt syn. De randiga plattorna signalerar att du går längs med plattformen. Sen kommer en rad med plattor i skarp kontrast, följt av plattor med runda bulor. De betyder stopp. Passerar du dem så går du mot spåret eller en kant.

Fyra spår på plats i Hjärup

Vi har också byggt och riktat spår genom Hjärup och ner till norra Åkarp. I december monteras glaset i den gröna stålkonstruktionen på stationsbron. Den kommer att fungera både som vindskydd och trapphus. Glaset är gjort av polykarbonat, en transparent termoplast som påminner om vanligt glas, fast som är mer stöttåligt.

Bild: En datorframtagenbild på en tågplattform på den framtida stationen i Hjärup med fyra spår och två plattformar. En bro sträcker sig över spåren. På bron finns ett grönfärgat vindskydd av glas som också sträcker sig ner på plattformarna.

Kolla in Hjärups station i ”digitala” Fyrspåret

Nu har vi uppdaterat vår digitala modell som visar de nya stationerna på sträckan. Kika in på Hjärups station på din dator eller varför inte med hjälp av din mobil och ett par VR-glasögon.

I vår virtuella miljö kan du få en bra uppfattning om framtiden, även om det inte är en exakt återgivning. På varje station finns tre olika punkter där du kan se dig omkring i 360 grader åt alla håll. Med pilar förflyttar du dig till de andra punkterna eller till nästa station.

Skanna och kolla in Hjärup station. Läs mer om det digitala fyrspåret: www.trafikverket.se/fyrsparet-vr-360

Bild på en QR-kod

Sid 2

Bild: I överkant på bilden en bro som sträcker sig över fyra spår. Intill spåren en vattenreningsanläggning som består av flera mindre bassänger som är sammankopplade. Intill bassängen en nyplöjd åker.

Så filtrerar vi vattnet från bygget

När vi bygger Fyrspåret samlas en hel del vatten i schaktområdena som måste ledas bort. Det kan ibland innehålla stora mängder partiklar och måste därför renas innan det släpps ut till vattendragen.

Till vår hjälp har vi byggt sedimentationsbassänger som fungerar som reningsverk. De är byggda för att hantera stora volymer grumligt vatten. I bassängerna finns vallar som vattnet passerar och filtreras genom.

I bassängerna finns vallar som vattnet passerar och filtreras genom. Stora stenar bromsar också vattenflödet så att partiklarna kan sjunka till botten. Vattenprover från bassängerna tas ofta och har aldrig överskridit de riktvärden som fastställts för vattnet som pumpas till Alnarpsån.

 

Lera från Fyrspåret blev miljövänlig bänk

Måste man verkligen ha cement som bindemedel när man gjuter en bänk? Icke! Det fungerar faktiskt med lera. Det har två uppfinningsrika studenter från Malmö universitet nu testat. Med hederlig skånsk lera från Fyrspårsbygget har de tillverkat en bänk.

Bänken har upp till tre sittplatser, och det fiffiga med bänken är att den åter blir till jord om den skulle brytas ned. Bänken finns på Brunnshög i norra Lund för den som vill titta och provsitta.

Bild: En sittbänk i betong framför en parkering med två vita bilar.

 

Sidfot med faktaruta och kontaktinformation

Fyrspåret Malmö-Lund

Södra stambanan mellan södra Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.
Byggperiod: 2017 – 2023
Budget: cirka 5,4 miljarder kronor
Entreprenör: Joint Venture NCC/OHLA

Kontakt

Projektchef: Jens-Peter Eisenschmidt, jens-peter.eisenschmidt@trafikverket.se

Kommunikationsansvarig: Eva Oskarsson, eva.a.oskarsson@trafikverket.se,
E-post: lund-arlov-fyra-spar@trafikverket.se

Följ oss på: trafikverket.se/fyrsparet

Facebook: www.facebook.com/fyrsparet

Instagram: @lund_arlov4spar

 

Tågsymbol på en röd linje

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

Webb: trafikverket.se

 

Bild på EU-flagga och text: Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.