Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

December 2021, Hushållsutskick från Fyrspåret till Lund, Klostergården

Sid 1

Stor bild med trafikverkets logotyp i överkant

Bild på en järnvägsbro som ett lila pågatåg passerar över. Framför bron arbetar byggarbetare med att gjuta trappor. På andra sidan bron syns fotbollsplaner och ett bostadshus.

Nya passager under järnvägen öppnar våren 2022

I oktober fyllde projektet fyra år och vi firar snart också vår fjärde jul tillsammans. För Fyrspårsbyggarna innebär det lite julledighet och för dig som ibland störs av vårt arbete innebär det kanske lite extra lugn och ro. Helt stilla på våra arbetsplatser blir det dock inte. Vi har förstås personal som ser till pumpar och annan utrustning vid arbetsplatserna.

Ny passage vid Höjeåvägen

I april nästa år hoppas vi kunna öppna för gång- och cykeltrafik under järnvägsspåren igen. Då öppnar vi även en helt ny väg för gående och cyklister mellan Höjeåvägen och Klostertäppans koloni, under järnvägsbron som byggdes i september. Vägen är tillfällig, Lunds kommun kommer senare att planera en väg som också anpassas för bussar i kollektivtrafik.

Vid Klostergårdens station återstår en del arbete med att bygga stödmurar längs Åkerlund & Rausings väg och anslutande vägar till nya gång- och cykelvägen. Passagen under spåren öppnas i ett senare skede.

Fortsatt omledning för gående och cyklister

En tillfällig väg för gående och cyklister finns vid Ringvägen. Det finns också en gångstig på den södra sidan om Höje å. Vid Höje å behöver vi ha kvar byggvägen från Åkerlund & Rausings väg ner till Höje å ett tag till för att kunna nå arbetsplatsen på den södra sidan. Därför kan vägen under bron inte öppnas förrän våren 2022.

Bullerskydd vid Haga och Månslyckan byggs i vinter

När det var trafikstopp under några helgnätter i början av december passade vi på att sätta fundament till bullerskyddsskärmar som ska byggas vid koloniträdgårdarna, från Ringvägen upp till Svanevägen.

I början på nästa år monteras själva skärmarna mellan koloniträdgårdarna och järnvägen. Bullerskydden är en del av Fyrspåret och bygget av Klostergårdens station. Skärmarna blir cirka fem meter höga med både träpaneler och genomskinliga sektioner.

Bild: En järnvägsbro där ett tåg passerar över. I passagen under bron syns en maskin som schaktar grus. På andra sidan bron syns maskiner och bodar på en byggarbetsplats.

Bildtext: Den nya passagen under spåren vid Höjeåvägen.

 

Sid 2

Bild: En datorframtagenbild på en tågplattform på den framtida stationen i Klostergården. Ett lila pågatåg står stilla på ett av fyra spår vid plattformen. En svart skylt med texten Klostergården till vänster i bild.

Kolla in Klostergårdens station i ”digitala” Fyrspåret

Nu har vi uppdaterat vår digitala modell som visar de nya stationerna på sträckan. Och nu finns Klostergården med. Kika in på stationen på din dator eller varför inte med hjälp av din mobil och ett par VR-glasögon.

I vår virtuella miljö kan du få en bra uppfattning om framtiden, även om det inte är en exakt återgivning. På varje station finns tre olika punkter där du kan se dig omkring i 360 grader åt alla håll. Med pilar förflyttar du dig till de andra punkterna eller till nästa station.

Skanna och kolla in Klostergårdens station. Läs mer om det digitala fyrspåret: www.trafikverket.se/fyrsparet-vr-360

Bild på en QR-kod

 

Bild: En sittbänk i betong framför en parkering med två vita bilar.

Lera från Fyrspåret blev miljövänlig bänk

Måste man verkligen ha cement som bindemedel när man gjuter en bänk? Icke! Det fungerar faktiskt med lera. Det har två uppfinningsrika studenter från Malmö universitet nu testat. Med hederlig skånsk lera från Fyrspårsbygget har de tillverkat en bänk.

Bänken har upp till tre sittplatser, och det fiffiga med bänken är att den åter blir till jord om den skulle brytas ned. Bänken finns på Brunnshög i norra Lund för den som vill titta och provsitta.

 

Så filtrerar vi vattnet från bygget

När vi bygger Fyrspåret samlas en hel del vatten i schaktområdena som måste ledas bort. Det kan ibland innehålla stora mängder partiklar och måste därför renas innan det släpps ut till vattendragen.

Till vår hjälp har vi byggt sedimentationsbassänger som fungerar som reningsverk. De är byggda för att hantera stora volymer grumligt vatten. I bassängerna finns vallar som vattnet passerar och filtreras genom.

I bassängerna finns vallar som vattnet passerar och filtreras genom. Stora stenar bromsar också vattenflödet så att partiklarna kan sjunka till botten. Vattenprover från bassängerna tas ofta och har aldrig överskridit de riktvärden som fastställts för vattnet som pumpas till Alnarpsån.

 

Sidfot med faktaruta och kontaktinformation

Fyrspåret Malmö-Lund

Södra stambanan mellan södra Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.
Byggperiod: 2017 – 2023
Budget: cirka 5,4 miljarder kronor
Entreprenör: Joint Venture NCC/OHLA

Kontakt

Projektchef: Jens-Peter Eisenschmidt, jens-peter.eisenschmidt@trafikverket.se

Kommunikationsansvarig: Eva Oskarsson, eva.a.oskarsson@trafikverket.se,
E-post: lund-arlov-fyra-spar@trafikverket.se

Följ oss på: trafikverket.se/fyrsparet

Facebook: www.facebook.com/fyrsparet

Instagram: @lund_arlov4spar

 

Tågsymbol på en röd linje

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

Webb: trafikverket.se

 

Bild på EU-flagga och text: Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.