Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2021-08-17 Risk för störande buller i Klostergården

Mellan 28 augusti och 6 september stängs tågtrafiken mellan Lund och Malmö. Under dessa dagar kommer vår entreprenör att arbeta dygnet runt i och vid järnvägsspåren i Klostergården. Arbetena kan störa dig som bor nära järnvägen.

Arbetet med Klostergårdens station pågår för fullt. Stationsplattformen på västra sidan har börjat byggas och under de nio dagar som tågtrafiken stoppas ska vår entreprenör skjuta in två järnvägsbroar i banvallen, en vid den framtida stationen och en vid Källby reningsverk, i höjd med Höjeåvägen. Nya växlar ska också byggas strax söder om Ringvägen.

Intensivt arbete - dygnet runt

För att arbetet ska gå så fort som möjligt, och därmed korta tiden då tågtrafiken stoppas, kommer arbetet att pågå dygnet runt. Det innebär maskiner i och runt spårområdet och transporter till och från arbetsplatserna längs spåren. En del arbeten kan upplevas som störande för dig som bor nära.

Gång- och cykeltrafik leds om

När Klostergårdens station och de nya spåren byggs är gång och cykelvägen under spåren vid Åkerlund & Rausings väg stängd. En ny passage öppnas efter årsskiftet. Trafiken leds tillfälligt om till vägen under järnvägsbron vid Ringvägen.

Fakta: Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Bild

Bildbeskrivning: Byggarbetsplats vid järnvägen i Klostergården. I förgrunden en betongkonstruktion med ställningar runt om. Gula plankor i högar på betongplattan. På järnvägen passerar ett lila Pågatåg. På andra sidan spåren står en gul grävmaskin och gräver.

Bildtext: Järnvägsbron över den nya gång- och cykelpassagen ligger och väntar på att skjutas på plats under tågstoppet 28 augusti-6 september.

Bild på EU-flagga och text: Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Sidfot/kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 

232 37 Arlöv 

Telefon: 0771–921 921

www.trafikverket.se/fyrsparet

 

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00

Övrig tid: 08 -585 516 10