Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2021-02-26 Spontning norr om Åkarps station - Uppdatering

Vi återupptar arbetet med att trycka ner stålplankor, så kallad spont, längs schaktet norr om stationen. Vi utför även en förborrning av marken vilket känns för dig som bor i närområdet.

Spont vid stödmuren norr om stationen

På den västra sidan om spåren i norra Åkarp har vi byggt en stödmur och en bullerskyddsskärm vid schaktkanten för de nya spåren.

Arbetet med spontningen har nu återupptagits. Vår entreprenör kommer att trycka ner stålplankor, så kallad spont, vid schaktkanten. Spontningen beräknas pågå till och med april.

Sponten trycks ner med en vibrerande maskin och arbetet kan upplevas som störande. Vi utför även en förborrning av marken.

Vi låter och vibrerar en del och för den som bor nära området känns det rejält i marken. Vibrationerna kan ibland fortplanta sig i jordlagren en längre sträcka. De känns för människor långt innan de blir skadliga för till exempel fastigheter. Vårt mål är att inte störa våra grannar mer än nödvändigt.

Vår byggplanering kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar. För att kunna använda resurserna på bästa sätt måste entreprenören ibland planera om, vilket innebär att personal och maskiner kan flyttas till en annan del i projektet med kort varsel.

Kommande stora trafikstörningar

• Maj 2021 - E6 stängs helt vid trafikplats Alnarp, 18 dagar

• September 2021 - Tågstopp Malmö-Lund, 9 dygn

Fakta: Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Bild 1

Bildbeskrivning: En flygbild över norra Åkarp. Till vänster och i bildens överkant syns ett villaområde med flera enplansvillor. Till höger och i nederkant i bilden syns schaktet som grävts där de gamla spåren genom Åkarp tidigare låg. Längs övre kanten på schaktet syns en grå betongmur. I schaktet ligger rostbruna spontplankor staplade.

Bildtext: Innanför den nybyggda stödmuren kommer entreprenören att slå ner spont med start vecka 3.

Bild på EU-flagga med text: Medfinansierat av Europeiska Unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Sidfot/kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv 

Telefon: 0771–921 921

www.trafikverket.se/fyrsparet

 

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00

Övrig tid: 08 -585 516 10