Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ritning

Om mark och fastigheter

När vi bygger ut stambanan mellan Malmö och Lund från två till fyra spår behöver vi komma åt mark, både tillfälligt under byggtiden och permanent när de fyra spåren är färdigbyggda. Vårt mål är att vi ska störa så lite möjligt under byggtiden.

Utgångspunkten när vi planerar utbyggnaden är att göra så lite intrång som möjligt på mark och byggnader, och ställa till med så lite problem som möjligt för boende, fastighetsägare och verksamhetsutövare. Vi gör det som krävs för att minska skador, men vi kan inte helt undvika intrång och störningar.

Innan vi kan ta mark i anspråk måste järnvägsplanen fastställas och vinna laga kraft. Trafikverket har rätt att, både tillfälligt och permanent, ta mark i anspråk för att bygga järnväg. Vilken mark som berörs och på vilket sätt står i projektets förslag till järnvägsplan. De fastighetsägare som berörs har rätt till ersättning för den mark som Trafikverket tar i anspråk.

Besiktning av fastigheter

Inför och under utbyggnaden av de fyra spåren besiktar vi de byggnader som vi bedömer kan påverkas av projektet. Den entreprenörer som kommer att bygga spåren, broar och vägar kan med utgångspunkt i besiktningarna anpassa arbetet så att de inte skadar byggnader eller fasta inventarier. När byggarbetet är klart kommer vi att göra efterbesiktningar och åtgärda eventuella skador på fastigheter som orsakats av Trafikverket under bygget.

Våra markförhandlare

Våra markförhandlare ansvarar för kontakter med fastighetsägare som berörs av bygget, före och under hela byggtiden. Markförhandlarna ansvarar även för de juridiska frågorna i projektet som handlar om fastigheter.

Om du är fastighetsägare längs projektets sträckning och har frågor kan du kontakta våra markförhandlare. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss" ovanför huvudtexten på den här sidan.