Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fasad med fönster.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fastighetsinventering för bullerskydd

För att utreda möjliga bullerskyddsåtgärder kommer fastigheter utmed järnvägssträckan Flackarp-Arlöv nu att inventeras.

De fastigheter som är aktuella kommer inventeras invändigt och utvändigt med hänsyn till buller från järnvägen, till exempel fönstertyp och dess placering i förhållande till bullerkällan. De cirka 100 fastigheterna som undersöks bedöms ligga över gränsvärdet för buller för den trafik som beräknas år 2030.

Fastighetsägare som berörs av inventeringen kommer att få skriftlig information om den kommande inventeringen. Resultaten från inventeringen kommer att ligga till grund för eventuella bullerskyddsåtgärder på eller vid fastigheterna.

Det är Sweco som kommer att genomföra inventeringen på uppdrag av Trafikverket. Personalen som utför inventeringen ska legitimera sig och kommer att bära kläder märkta med Sweco.

Fastighetsinventeringen kommer att utföras under veckorna 33-35.

Frågor om inventeringen kan skickas till: susanne.roth@trafikverket.se.