Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gasledningar dras om under spåren i Åkarp

Etableringsområdet på den östra sidan om spåren.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gasledningar dras om under spåren i Åkarp

Arbetet med att dra om Swedegas gasledningar under spåren i Åkarp har startat. Idag ligger ledningarna för grunt och i vägen för de kommande spåren genom Åkarp som ska byggas cirka sex meter under marknivån.

Inför starten av fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund måste en hel del förberedande arbeten utföras. Inom byggområdena och utmed spåren ligger till exempel olika ledningar som måste flyttas. Strax norr om Åkarp går idag två gasledningar som måste dras om till ett djupare läge under spåren.

Arbetet med ledningsomläggningen har startat och arbetsplatserna håller på att etableras på båda sidor om spåren. Dels vid Gränsvägens slut på den västra sidan och dels vid Coyetgården på den östra sidan.


Tillfartsväg till arbetsplatsen på den västra sidan anläggs vid slutet av Gränsvägen.

Ledningarna dras genom borrhålen

Först svetsas gasledningarna ihop på den östra sidan om spåren till sina fulla längder. Därefter borras pilothål från den västra sidan till en grop på östra sidan. De sammansvetsade ledningarna dras sedan tillbaka genom pilothålen till sina slutlägen.

Arbetet med att svetsa ihop gasledningarna startar inom några veckor. Borrningarna påbörjas i maj och allt arbete beräknas vara klart i mitten av sommaren. Arbetet genomförs av Swedegas och bekostas av Trafikverket.

Uppdatering:

Informationsutskick till boende från Swedegas, april 2016