Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Stationsläget vid Klostergården; plattformarna är rödmarkerade, gång- och cykeltunneln är grön.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Här byggs nya stationen vid Klostergården

Den nya pågatågsstationen vid Klostergården föreslås ligga vid idrottsplatsen, i höjd med värmeverket. De två nya spåren byggs på den västra sidan om dagens spår.

Förslagen på stationens placering och lägena för de nya spåren presenterades vid ett samrådsmöte 31 maj om fyrspårsutbyggnaden mellan Lund och Flackarp.

Nya spår väster om de gamla

De två nya spåren som ska byggas på sträckan föreslås ligga på den västra sidan om dagens spår. Det är det mest fördelaktiga sättet att bygga. Grönstråket och miljön på den östra sidan bevaras och en kostsam omläggning av fjärrvärmeledningar undviks. Trafikstörningar under byggtiden minimeras och arbetet kan samordnas med utbyggnaden av spåren mellan Flackarp och Arlöv. De nya spåren kommer dock att påverka koloniområdet norr om Ringvägen.

Ny station vid idrottsplatsen

Vid Klostergården ska en helt ny Pågatågsstation byggas. Förslaget är att den byggs i höjd med fotbollsplanerna söder om fjärrvärmeverket. Vid stationen kommer en ny gång- och cykeltunnel under spåren att byggas. Med denna placering av stationen är det nära till bostadsområdena på båda sidor om spåren och nära till Arenan. Hänsyn har också tagits till att ledningar i marken inte behöver ledas om, dessutom är det bra möjligheter att förlänga plattformarna söderut i framtiden.

Järnvägsplanen tar form

Trafikverket arbetar just nu med att ta fram en järnvägsplan för fyra spår på sträckan Lund-Flackarp. Planen kommer att beskriva hur den färdiga anläggningen ska se ut och hur den ska byggas. Planen beskriver också hur de nya spåren påverkar omgivningen under och efter bygget. Samråden är del i arbetet med att ta fram järnvägsplanen.

Ett färdigt förslag på järnvägsplan väntas vara klart i april 2017. Järnvägsplanen ska sedan granskas innan den fastställs. Har du synpunkter på utbyggnadsplanerna kan du göra det via ett formulär på hemsidan. Du kan lämna synpunkter till och med 21 juni.