Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkeolog undersöker markytan med metalldetektor.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Intressanta gravfynd utanför Åkarp

Arkeologer har hittat spår av boplatser från järnåldern strax norr om Åkarp och utmed spåren mellan Åkarp och Hjärup. Det är bland annat gravar, keramikskärvor och stolphål som hittats.

Södra stambanan går genom ett område där det tidigare gjorts många fynd från sten- järn- och bronsåldern. Den mest kända fyndplatsen är den stora järnåldersbosättningen i Uppåkra strax öster om Hjärup.

– Att vi hittat lämningar här är inte förvånande. Dessa trakter är ju väldigt rik på fornlämningar. Men man vet ju inte vad man kommer att hitta när man ger sig ut för att leta, säger Ivan Balic, projektledare på Kulturen i Lund, som utför de arkeologiska utredningarna.


Skelettdelar som hittats i en av gravarna på fyndplatsen.

Romersk järnålder

Än så länge har fyra gravar hittats men arkeologerna tror att det kan finnas så många som närmare tio gravar inom området.

– Vi arbetar utifrån teorin att gravarna hör ihop med den bosättning som hittades vid en tidigare undersökning, att det här är en plats där de har begravt sina döda. Vi tror att lämningarna är från Romersk järnålder, cirka 100-talet efter Kristus, säger Ivan Balic.

Arkeologisk utredning i flera steg

Inför alla stora bygg- och infrastrukturprojekt avgör länsstyrelsen om en arkeologisk utredning krävs för att se om det finns fornlämningar inom byggområdet. De arkeologiska undersökningarna bekostas av byggherren, i det här fallet Trafikverket.

Den första arkeologiska utredningen av marken intill södra stambanan mellan Arlöv och Hjärup gjordes 2012. Då hittades lämningar på nio olika platser. Det var bland annat spår efter stolphål, gropar och härdar. Fynden pekar på att det funnits gamla boplatser i området tidigare.

Fördjupade studier

Inom några områden beslutades att ytterligare undersökningar skulle göras. Resultaten från dessa undersökningar är så pass intressanta att arkeologerna nu gör en djupare studie, en så kallad slutundersökning.

Slutundersökningen har just påbörjats. Arkeologerna hoppas nu få tydligare svar på under vilken tid boplatsen anlades, vad den användes till och om det finns kopplingar till andra boplatser i närheten.

Läs mer om arkeologiska utgrävningar på Kulturens hemsida.