Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Husfasad i Lund
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inventering i Lund inför bullerutredning

För att utreda möjliga bullerskyddsåtgärder inför utbyggnaden av stambanan mellan Lund och Flackarp kommer nu fastigheter, fasader och uteplatser utmed sträckan att inventeras.

Fyrspårsutbyggnaden av Södra Stambanan mellan Malmö och Lund är en omfattande ombyggnad. Trafikverkets mål är att riktvärdena för buller i omgivningen ska kunna innehållas för den tågtrafik som beräknas till år 2030.

Resultatet av fastighetsinventeringen kommer att användas till den bullerutredning som ska föreslå bullerskyddsåtgärder utmed sträckan. Vilket bullerskydd som föreslås kommer att redovisas i den järnvägsplan som håller på att tas fram för sträckan Lund-Flackarp, som är en del av den planerade spårutbyggnaden mellan Malmö och Lund.

Inventering och fotografering

Bland annat ska uteplatser, fasader och fönster inventeras och fotograferas, även avstånd och hur de är placerade i förhållande till järnvägsspåren ska dokumenteras. Inventeringen kommer att pågå från mitten av maj till början av juni.

Det är WSP Akustik som fått Trafikverkets uppdrag att inventera fastigheter som vetter mot Södra stambanan mellan Högevall i Lund och Flackarp. Personal som genomför inventeringen bär arbetskläder som tydligt visar att de kommer från WSP. De fastighetsägare som berörs av inventeringen har fått skriftlig information.