Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Illustration över stationen i Åkarp efter ombyggnaden.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägsplanen Flackarp-Arlöv överklagad

Arbetet pågår nu med att sammanställa de överklaganden som har kommit in på Flackarp-Arlövs fastställda järnvägsplan. Regeringen kommer nu att ta ställning till järnvägsplanen.

Järnvägsplanen fastställdes av avdelningen för juridik och planprövning på Trafikverket den 12 maj i år. Efter det har det varit möjligt att överklaga planen till regeringen fram till den 16 juni.
Överklaganden har kommit in från två privatpersoner och en verksamhet. De handlar om buller, påverkan på vatten och markanspråk.

- De överklaganden som kommit in handlar om frågor som tagits upp tidigare i processen och som utretts av Trafikverket. Att överklaga är självklart en demokratisk rättighet och även om vi utrett ärenden så behöver man ju inte tycka som vi, menar Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare Trafikverket.

Regeringen kommer att bedöma de överklagaden som kommit in och fatta beslut om hur de ska beaktas i projektet. Handläggningstiden kan ta upp emot ett år.

-  För att inte tappa fart och försena projektet fortsätter vi under tiden som vi väntar på regeringens utlåtande med att arbeta med upphandlingen av en entreprenör. Om regeringen fattar ett positivt beslut om att järnvägsplanen ska vinna laga kraft, så kan vi då skriva ett kontrakt, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Projekt Flackarp-Arlövs ansökan om miljödom har skickats in till Mark- och miljödomstolen. I dagsläget vet vi inte när huvudförhandlingen kan bli av. Ansökan berör arbetet i vatten och grundvattensänkning.