Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Regeringen säger ja till fyra spår mellan Flackarp och Arlöv

Regeringen har nu godkänt järnvägsplanen för fyra spår mellan Flackarp och Arlöv. Beslutet innebär ett stort steg framåt för projektet och ger Trafikverket rätt att bygga spåren på det sätt som järnvägsplanen beskriver.

Järnvägsplanen är en beskrivning av anläggningen som ska byggas, den beskriver markanspråken för anläggningen och hur bygget får påverka omgivningen. Planeringen av utbyggnaden av Södra stambanan har pågått sedan 1999, och arbetet med järnvägsplanen för Flackarp–Arlöv startade 2010, då de första samråden genomfördes. Därefter har ytterligare samråd och granskningar genomförts. Myndigheter, organisationer och privatpersoner har haft möjligheter att ge sina synpunkter på järnvägsutbyggnaden.

Järnvägsplanen överklagades

Trafikverket fastställde den slutliga järnvägsplanen i maj, men den överklagades; bland annat när det gäller buller, påverkan på vatten och markanspråk. Regeringen avslog överklaganden men begränsar ett servitut.

Det som överklagades i järnvägsplanen är frågor som utretts grundligt i planeringsprocessen. Projektet har tagit hänsyn till många av de synpunkter som kom in under samråden och då planen granskades.

– Under processen har vi gjort flera förändringar för att tillmötesgå olika intressen. Jag är glad att regeringen tagit hänsyn till det i sitt beslut så att vi kan gå vidare och genomföra projektet enligt planen, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare för projekt Lund–Arlöv, fyra spår.

Visionsbild av framtida Hjärup station

Planeringen av projekt Flackarp-Arlöv har följt processen som regleras i lag om byggande av järnväg. Syftet med planeringsprocessen är att ge ett bra beslutsunderlag, garantera samordning med intressenter och ge goda möjligheter till insyn och påverkan från dem som berörs av bygget och den färdiga anläggningen.

Regeringens beslut för sträckan Flackarp–Arlöv innebär nu att projektets ansökan om miljödom kan handläggas av Mark- och miljödomstolen.  

Upphandling och byggstart

– Just nu pågår upphandling av den entreprenör som ska utföra bygget av de fyra spåren och stationerna. I maj räknar vi med att skriva ett kontrakt. Dagens beslut är mycket välkommet. Nu ser vi fram emot att sätta spaden i marken hösten 2017, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Läs mer: Järnvägsplanen för Flackarp-Arlöv