Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett skelett i en grav norr om  Åkarp.

Ett av skeletten från gravarna som hittades norr om Åkarp.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så levde de första Åkarpsborna

Resultaten från utgrävningarna i Åkarp analyseras nu. Med hjälp av fynd från åtta gravar samt spår från flera boplatser läggs ett pussel som kan ge en bild av hur Åkarpsborna levde omkring 100-talet.

Kulturen i Lund genomförde arkeologiska undersökningar strax norr om Åkarps idrottsplats i våras och i somras. Sammanlagt grävdes åtta gravar fram på något som verkar vara en organiserad gravplats. Gravarna har varit markerade med stolpar och stenar, dessutom korsar gravarna inte varandra. Trots att skeletten var väldigt dåligt bevarade gav de en hel del information, berättar arkeologen Aja Guldåker.

– Två av individerna, en man och en kvinna, hade överlevt till 40-45 års ålder och kanske även längre. Deras tänder var mycket slitna, men ett fåtal hade kariesangrepp. Det fanns heller inga skador eller frakturer på benen. Resultaten av analysen antyder att den vuxna befolkningen på den här platsen varit ganska välmående. Avsaknaden av barngravar kan bero på de dåliga bevaringsförhållandena eller på att man begravde barnen utanför gravplatsen, vilket tycks vara vanligt i Danmark under järnålder.

Osteologen Lena Nilsson och arkeologen Johan Wallin vid utgrävningarna i Åkarp. Bild: Kulturen i Lund

Osteologen Lena Nilsson och arkeologen Johan Wallin vid utgrävningarna i Åkarp. Bild: Kulturen i Lund.

I gravarna hittades flera spännande föremål, gåvor till de döda. Bland annat bärnstenshalsband, keramikkrus, knivar, kammar och dräktspännen, så kallade fibulor. Fynden är nu på konservering hos Lunds historiska museum och en djupare undersökning kan göras när konservering är klar.

Oväntat fynd

En av gravarna innehöll en överraskning. Under en av gravarna hittades ytterligare ett skelett.

– Det översta skelettet vilade mellan två stora stenar, delvis med kraniet ovanpå den ena stenen och fötterna på den andra. Under detta skelett fanns ett relativt välbevarat skelett av en kvinna som vilade på sidan. Som gravgåva hade hon fått två keramikkrukor, varav det ena var helt intakt. Hon hade också fått en järnkniv, flera dräktspännen och ett långt bärnstenshalsband, säger Aja Guldåker.

En hel kruka som hittades vid utgrävningarna. Till vänster, skärvor från en annan kruka. Bild: Kulturen i Lund

En hel kruka som hittades vid utgrävningarna. Till vänster, skärvor från en annan kruka. Bild: Kulturen i Lund.

En bit från gravplatsen har arkeologerna hittat andra lämningar och spår som tyder på en bosättning med flera så kallade långhus, en brunn, odlingsbäddar och härdar. Tidigare undersökningar visar att det också funnits andra boplatser i området intill spåren mellan Åkarp och Hjärup.

Fler pusselbitar

Kulturen i Lund inväntar nu svar från flera analyser, bland annat från djurben och jordprover. De kommer ge tydligare svar på frågor om hur de tidiga Åkarpsborna levde, vad de åt och odlade. Analyser av keramiken och tolkningar av dekor kommer att visa var och när krusen är tillverkade. Kanske var det människor som flyttat till Åkarp från andra delar av Skåne och Danmark eller så har de rest omkring eller haft kontakt med folk från andra platser.

Den slutliga rapporten från undersökningen i Åkarp kommer under 2017.

Läs mer om arkeologiska utgrävningar på Kulturen i Lunds hemsida.

Om arkeologiska utgrävningar

Inför alla bygg- och infrastrukturprojekt beslutar länsstyrelsen om en arkeologisk utredning krävs. Alla arkeologiska undersökningarna bekostas av byggherren, i det här fallet Trafikverket. Den första arkeologiska utredningen av marken intill södra stambanan, mellan Arlöv och Hjärup, gjordes 2012. Då hittades lämningar på nio olika platser. På några platser gjordes ytterligare undersökningar vilket ledde till en djupare studie, en så kallad slutundersökning, av platsen strax norr om Åkarp.