Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gränsvägen förlängs med en bro över spåren. Den nya brons läge är markerat med lila linjer.

Gränsvägen förlängs med en bro över spåren. Den nya brons läge är markerat med lila linjer.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Brobygget vid Gränsvägen har startat

Nu är de flesta träd och buskar borta där bron för Gränsvägen över järnvägen ska byggas. Inom kort börjar vi bygga ramperna till den tillfälliga bron.

Den nybyggda delen av Gränsvägen ska anslutas till den befintliga vägen, på västra sidan om spåren. Till att börja med byggs en tillfällig bro som ska sträcka sig över dagens spår och de tillfälliga spår som ska byggas vid sidan om. Den tillfälliga bron blir klar och öppnas för trafik under våren 2018.

Den permanenta bron för Gränsvägen, som kommer att gå över de fyra spåren, kommer att byggas när tågtrafiken flyttats över till de tillfälliga spåren, preliminärt mellan 2020 och 2022. Den permanenta bron kommer inte att byggas över de tillfälliga spåren.

Broramper

Vid Gränsvägen, på den västra sidan om spåren, påbörjas inom kort arbetet med att bygga rampen till den tillfälliga bron. Schaktmassorna till rampen kommer att köras på Gränsvägens norra del, från Alnarpsvägen till arbetsplatsen. Massor kommer från arbetsplatsen vid Sockervägen där broarna för E6an ska byggas.

Blivande byggväg vid Gränsvägen.

På den östra sidan om spåren håller en byggväg på att anläggas, från Stationsvägens vändplats till brofästet på den östra sidan. Bygget av rampen på östra sidan startar preliminärt i januari.

Nya Gränsvägen stängd för allmän trafik

De nybyggda Gränsvägen är än så länge en byggväg för tung trafik och en arbetsmaskiner. Vägen är därför avstängd för allmän trafik, cyklister och gående, och det är förbjudet för obehöriga att vistas på vägen.

Gränsvägen, informationsskyltar om avstängning, tillträde förbjuden.