Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Husfasad med fönster och ventiler.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fastighetsinventeringen klar – 70-tal fastigheter får bullerskydd

Ett 70-tal fastighetsägare i Hjärup, Åkarp och Arlöv erbjuds nu bullerskydd för att minska bullerstörningar från de kommande fyra spåren. Det handlar om nya fönster och ventiler, och i vissa fall skydd på uteplatser.

Genom att bygga de nya spåren under marknivån minskas bullret från tågen på ett effektivt sätt. Från trafikplats Alnarp, genom Åkarp och Hjärup, byggs spåren mellan fyra och sex meter under marknivån. På andra delar av sträckan förbättras bullerskyddsvallarna för att minska buller. Men det finns fastigheter som ändå bedöms ligga över gränsvärdet för buller från den tågtrafik som beräknas år 2030.

Nya fönster och ventiler

Under 2016 inventerades närmare 100 fastigheter utmed sträckan Flackarp och Arlöv. Syftet var att identifiera de fastigheter där buller från spåren riskerar att överstiga riktvärdena i järnvägsplanen, som är maximalt 45 dBA inomhus och 70 dBA på uteplats.

– Inventeringen är nu klar och cirka 70 fastigheter kommer att behöva bullerskydd för att klara riktvärdena. I de flesta fall handlar det om nya fönster och ventiler, men också bullerskyddsskärmar som behöver sättas upp vid uteplatser. Närmare 800 fönster och 600 ventiler kommer att bytas ut, och ett 30-tal uteplatser får bullerskyddsskärmar, säger Kristofer Söderberg, biträdande projektledare för Lund–Arlöv, fyra spår.

Besked under våren

Alla fastighetsägare som fått sina hus undersökta kommer att informeras om resultatet från inventeringen, och vilka åtgärder som föreslås. Även de som inte kommer att få extra bullerskydd informeras. Besked och avtal skickas ut i etapper under våren, med början i slutet av februari.

Från sommaren och till med våren 2018 kommer Trafikverkets entreprenör att utföra de olika bullerskyddsåtgärderna.

Kontakt: Frågor om inventeringen och bullerskyddsåtgärder kan skickas till: flackarp-arlov@trafikverket.se.