Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karin Gerell pejlar ljud från fladdermöss vid Åkarpsdammen.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fladdermusinventering i Åkarp

En inventering av fladdermöss vid dammen i Åkarp har nu gjorts. Inventeringen gjordes för att ta reda på hur vi bäst ska skydda fladdermössen när vi bygger ut till fyra spår.

Det är sen kväll vid dammen i Åkarp, fladdermusexperten Rune Gerell är på plats och mätinstrument är uppsatta på några ställen runt dammen. I skymningen och fram till midnatt är fladdermössen som mest aktiva och jagar insekter både i luften och vid vattenytan. Det är då man med en ultraljudsdetektor kan fånga upp de signaler fladdermusen sänder ut när den jagar.

Rune Gerell, fladdermusexpertAvslöjande ljud

Rune Gerell, från företaget Naturvårdskonsult Gerell, kan avgöra på ljudet vilken art av fladdermusen det handlar om. Ibland också om det är en hane eller hona. Ganska snabbt upptäcker Rune fyra av de vanligaste fladdermusarterna som jagar insekter över dammen.

- Ja, här var det livat, konstaterar Rune Gerell. Men inga överraskningar. Det jag kan uppfatta är fem arter. Nordfladdermusen, Större brunfladdermus, Dvärgpipistrell, Trollfladdermus och Vattenfladdermus.

- De flesta av dom bor inte vid dammen utan förmodligen under tegelpannor i närliggande hus, de är bara här vid dammen för att jaga. 

Fridlysta arter

Fladdermössens 19 arter som finns i Sverige är fridlysta och därför krävs det speciella åtgärder när man ska göra intrång i områden där de finns. Eftersom vattenfladdermusen trivs vid vatten så kan man misstänka att dammen i Åkarp, trots närheten till järnvägen, är populära jaktmarker för den.

När järnvägen byggs ut till fyra spår kommer delar av dammen att torrläggas och de två tillfälliga spår som ska användas under byggtid kommer att gå rakt genom området vid dammen.

Fladdermusdetektor som används vid inventering av fladdermöss och en fladdermusholk.Fladdermusdetektor som används vid inventering av fladdermöss och en fladdermusholk.

Trafikverket har under våren satt upp speciella fladdermusholkar i träd runt dammen. Det är en åtgärd man kan göra. När Rune Gerells inventering och rapport är färdig kommer länsstyrelsen att avgöra om det behövs göras flera åtgärder för att skydda fladdermusen under byggtiden.

Läs också om trädfällning i Stationsparken.