Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gränsvägen byggs på fältet norr om Åkarp.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu byggs nya Gränsvägen i Åkarp

Nu har Burlövs kommun påbörjat arbetet med den nya delen av Gränsvägen, sträckan mellan Lundavägen och den kommande bron över spåren i norra Åkarp.

Den nya delen av Gränsvägen är en förutsättning för den nya förbindelsen över spåren som ingår i projektet. Till att börja med tas en tillfällig bro i bruk samtidigt som järnvägskorsningen vid Alnarpsvägen stängs. Från årsskiftet 2017/2018 och ska bron användas för trafik över dagens spår, men också över de tillfälliga spåren som trafikeras under tiden som de nedsänkta spåren byggs.

En permanent bron byggs intill den tillfälliga, och den kommer att öppnas för trafik när de fyra nya spåren i nedsänkt läge har tagits i bruk och de tillfälliga spåren tagits bort.

Ny passage över spåren

Med den nya delen av Gränsvägen skapas en ny överfart över spåren. Vägen blir en förlängning av Gränsvägen som slutar strax innan spåren på den västra sidan och den ansluter till Lundavägen strax efter Byavägen. Samtidigt skapas en ny infart till Åkarps centrum då Dalslundsvägen kopplas på nya Gränsvägen.

Etableringen för vägbygget vid Dalslundsvägen.

Nya Gränsvägen kommer att tas i bruk under hösten. Vägen kommer också att ansluta till byggvägar vid arbetsområdet vid Åkarp station.

Det är Burlövs kommun som bygger den nya delen av Gränsvägen. Vägen samfinansieras av Trafikverket och Burlövs kommun.