Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkeologisk utgrävning. Liten grävmaskin intill banvallen söder om Lund
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Intressanta arkeologiska fynd söder om Lund

Inför byggandet av fyra spår mellan Lund och Flackarp har Kulturen i Lund undersökt sju platser utmed Södra stambanans banvall. Fornlämningar hittades på fem av platserna.

Utgrävning vid spåren söder om Lund.Trakten söder om Lund är sedan tidigare känd som rik på fornlämningar. Fynd från stenåldern fram till modernare tider har hittats. Under slutet av november och början av december genomfördes en arkeologisk utredning där sju områden undersöktes, bland annat i Flackarp, Höje ås dalgång och Högevall i södra Lund.

Spår efter konstruktioner

Utredningen som genomfördes är en så kallad utredning steg 2, med syfte att visa om det är intressant att gå vidare med djupare studier. De preliminära resultaten från utredningen visar att fornlämningar påträffades på fem av de sju undersökta platserna.

Särskilt intressant är området öster om Flackarp där det var tätt mellan lämningarna samt vid Högevall, där lämningar liknande de som tidigare påträffas inne i den medeltida delen av Lund.

Det som hittats är spår efter konstruktioner och aktiviteter; till exempel stolphål, härdar, kokgropar och olika igenfyllda nedgrävningar.

Nästa steg – djupare studie?

Just nu pågår analyser av fyndmaterialet och resultatet kommer inom kort att presenteras i en rapport. Det är sedan Länsstyrelsen som fattar beslut om en djupare studie ska genomföras. Resultatet ska också användas i Trafikverkets fortsatta planering.

Om arkeologiska utgrävningar

Inför alla bygg- och infrastrukturprojekt beslutar länsstyrelsen om en arkeologisk utredning krävs. Alla arkeologiska undersökningarna bekostas av byggherren, i det här fallet Trafikverket.

En arkeologisk utredning sker i flera steg. Först undersöks dokumentation om vad som hittats tidigare och en bedömning görs om det är sannolikt att hitta okända fornlämningar. Intressanta områden undersöks sedan genom att övre jordlagret skalas av. Ibland används även metalldetektor. Om intressanta fynd görs är nästa steg en djupare studie, en så kallad arkeologisk förundersökning. Då grävs oftast ett större område ut och arkeologerna gräver djupare.