Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kollage från byggarbetsplatsen
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Läget i projektet – Här bygger vi nu

I slutet av oktober startade vi arbetet med de fyra nya spåren. Byggarbetet märks nu mest i Arlöv och i Åkarp. Byggarbetena i Hjärup startar lite senare under 2018.

Broarbete i Arlöv

Breddningen av järnvägsbron över Lommavägen i Arlöv pågår sedan oktober. Under december monteras en kran vid arbetsplatsen och betongarbeten har påbörjats. Lommavägen i Arlöv kommer att vara avstängd fram till sommaren.

I januari börjar vi arbetet vid Burlövs station. Till att börja med flyttas bullervallen vid Företagsvägen för att ge plats åt två nya spår. Det innebär en del ledningsarbeten, schaktning och att stängslet mot järnvägen flyttas.

Byggarbetsplatser i Åkarp

Vid Sockervägen etableras en arbetsplats för ombyggnaden av motorvägsbron över järnvägen. Senare kommer schaktning och ledningsarbeten i Sockervägen att genomföras, och en kulvert kommer att byggas för Alnarpsån.

Arbetet med den tillfälliga bron över järnvägen vid Gränsvägen har påbörjats. Brofästen på båda sidor om järnvägen byggs till att börja med. Den tillfälliga bron beräknas vara klar och öppnas senare i vår.

En arbetsväg byggs från Stationsvägens vändplan till arbetsplatsen vid Gränsvägen. Det innebär att en del transporter kommer att gå via Stationsvägen. Senare kommer Stationsvägen att stängas. Nya infarter till Dalslundsskolan och förskolorna anläggs då på andra sidan Alnarpsån.

Byggstart i Hjärup efter nyår

I Hjärup kommer byggarbeten att påbörjas först efter årsskiftet. Banvallsvägen får en ny sträckning vid anslutningen till Lommavägen. Arbetet med den nya sträckningen startar preliminärt under våren.

Arbetet med den tillfälliga bron över järnvägen vid Vragerupsvägen startar också preliminärt till våren. Då byggs också en ny infart till Jakriborg.

Aktuell bygginformation på webben

Under rubriken "Arbetsplatser och störningar" på projektets webb finns aktuell information om det som händer på och vid de olika arbetsplatserna. Informationen uppdateras kontinuerligt och byggs ut allt eftersom nya arbetsplatser öppnas.

www.trafikverket.se/lund-arlov/byggarbeten