Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En skiss över den planerade utbyggnaden av fyra spår vid Klostergården och södra Lund.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Lund-Flackarp: fyrspårsutbyggnaden avslutas vid Ringvägen

För att undvika stora intrång och en kostsam ombyggnad av järnvägsbron över Ringvägen i Lund föreslår Trafikverket att fyrspårsutbyggnaden avslutas strax söder om Ringvägen.

Under våren har Trafikverket arbetat med utredningen av fyrspårsutbyggnaden på sträckan Lund-Flackarp. Under processen har det framgått att ombyggnaden av bron över Ringvägen för att klara fyra spår blir kostsam och framför allt innebär stora intrång.

Trafikverket har därför utrett möjligheterna avsluta projektet strax innan Ringvägen. Utredningen visar att kapacitetskraven uppnås med den nya lösningen och fyrspåret kommer därför gå ihop till två spår strax söder om Ringvägen.

– Förutom att en ny järnvägsbro över Ringvägen hade blivit kostsam och komplicerad att bygga hade dessutom trafiken på Ringvägen påverkats under flera år. En annan fördel är att vi nu inte kommer att påverka Månslyckans koloniområde, som ligger väster om spåren, i samma utsträckning, säger Jenny Åkerholm, projektledare för planarbetet på sträckan Lund-Flackarp.

Järnvägsplan nästa år

Under våren och sommaren har arbetet med planprocessen för Lund-Flackarp fokuserat på att ta fram lägen för de fyra nya spåren och utformning av den nya stationen vid Klostergården. Arbetet sker i nära samarbete med Lunds kommun. Målet är att ha ett förslag på järnvägsplan för sträckan Lund-Flackarp klar under våren 2018.

Samråd

Den femte september hölls ett samrådsmöte i Klostergårdsskolans matsal. Där presenterades utbyggnadsplanerna med förslag på stationsplanering och nya bullerberäkningar för framtiden. Allt material som presenterades på mötet finns tillgängligt på projektets dokumentsida.

Frågor-svar om utbyggnaden Lund-Flackarp